Analiza de business pentru profesionisti IT

Scopul trainingului:

În ultima decadă , rolul analistului de business a evoluat de la analistul de business care scria proceduri la acela de a realiza conexiunea între comunitatea utilizatorilor ce nu au cunoaștere tehnică și furnizorii de soluții tehnologice.
Acest curs furnizează o acoperire introductivă și proactivă a cunoașterii și competențelor esențiale analistului de business din zilele noastre și a unui viitor previzibil in relația cu unitațile de business ale organizației.

Obiectivele cursului:

 • După finalizarea cursului BA pentru Profesioniști IT, participanții vor căpăta aptitudinile necesare pentru:
 • Descrierea relației între proiecte și procese
 • Descrierea metodologiilor de proiecte dezvoltare
 • Înțelegerea elementelor de bază ale arhitecturilor enterprise și impactul asupra selecției proiectelor.
 • Învățarea proceselor de comunicare și cum impactează acestea selecția proiectelor.
 • Determinarea stilului de comunicare ale participanților ( profil BEST) și înțelegerea modului prin care acesta poate ajuta în obținerea cerințelor.
 • Colectarea și documentarea cerințelor utilizatorilor folosind următoarele tehnici:
  • Interviuri
  • Sesiuni colaborative
  • Construirea prototipurilor
  • Folosirea tehnicilor de defalcare a activităților
  • Bazele Use Case-urilor
  • Analiza proceselor de business
 • Modelarea de business
 • Fundamente de modelare de proces
 • Validarea cerințelor prin modelarea datelor
 • Fundamente de testare și asigurarea calității

Tematici abordate:

Vedere de ansamblu asupra domeniului analizei de business

 • Responsabilități ale Analistului de Business
 • Comunicarea
 • Mecanisme de distribuție
 • Stiluri de comunicare
 • Strategii de documentare

Colectarea cerințelor

 • Nivele de cerințe ale unui proiect
 • Identificarea nevoilor în raport cu dorințele
 • Tehnici de colectare a cerințelor
 • Interviuri
 • Construirea prototipurilor
 • Use Case-uri
 • Ateliere de lucru colaborative
 • Structura defalcată a activităților
 • Analiza procesului de business
 • Clasificarea cerințelor

Modelarea

 • Analiza proceselor de business
 • Imbunătățirea proceselor de business
 • Reinginerizarea proceselor de business
 • Modelarea datelor
 • Fundamente
 • Diagrame relație-entitate

Fundamentele testării

 • Strategia de testare
 • Asigurarea calității proiectului și a calității produsului
 • Scenarii de testare

Șabloane de lucru

 • Schițarea cerințelor software/de produs
 • Șabloane UseCase
 • Șabloane pentru planuri de testare

Sesiuni practice aplicative

 • Discutarea practicilor de analiză de business în cadrul companiei
 • Conducerea unui proiect cu facilități limitate de comunicare
 • Determinarea stilului de comunicare
 • Interviul cu sponsorul proiectului și construirea unui produs
 • Dezvoltarea UseCase-urilor si a diagramelor UseCase
 • Proiectarea și facilitarea sesiunilor de colectare a cerințelor
 • Colectarea cerințelor în paralel cu dezvoltarea structurii defalcate a activităților
 • Crearea unui model de proces de business
 • Dezvoltarea documentului de cerințe la nivel înalt
 • Dezvoltarea diagramei relație-entitate
 • Crearea planului de testare în cadrul proiectului.

Metodologie:

 • Facilitare
 • Dezbatere
 • Sesiuni practice aplicative

Durata:

4 zile

Target Group:

 • Analiști de business (indiferent de gradul lor de cunoaștere)
 • Manageri de proiect care au și rol de analiști de business în proiectele lor
 • Manageri care au analiști de business în echipele lor.