Notificare privind protecția datelor

Vă rugăm să citiți cu atenție acest aviz de confidențialitate a datelor înainte de a raporta un caz de conformitate ofițerului de conformitate responsabil:

DEKRA e.V, DEKRA SE, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart și societățile sale afiliate, în calitate de părți responsabile autonome respective, sunt unitățile responsabile pentru protecția datelor. Protejarea confidențialității dvs. atunci când vă prelucrați datele cu caracter personal, precum și a securității tuturor informațiilor pe care ni le furnizați, reprezintă o prioritate absolută pentru noi. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații privind protecția datelor înainte de a raporta un caz de conformitate responsabilului de conformitate relevant:
1. Scopul sistemului de denunțare a neregulilor
Scopul sistemului DEKRA de denunțare a neregulilor este de a primi, procesa și evalua, în condiții de siguranță și confidențialitate, indicii de încălcare a legii și a ordinii publice, precum și a orientărilor DEKRA privind conformitatea.
2. Colectarea și prelucrarea datelor și informațiilor cu caracter personal.
Scopul principal al bazei de date este colectarea rapoartelor de conformitate, precum și prelucrarea, investigarea și gestionarea specifică a acestora.
Raportarea unei probleme de conformitate și/sau a unei conduite necorespunzătoare este voluntară. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că putem primi și procesa rapoartele numai dacă confirmați că ați citit și ați luat cunoștință de prezenta Notă privind protecția datelor și că sunteți de acord cu procesarea rapoartelor, așa cum este descrisă în aceasta. Prin urmare, vă rugăm să vă dați consimțământul prin bifarea căsuței de confirmare înainte de a face clic pe butonul "Continuare" din partea de jos a prezentului Aviz privind protecția datelor. Veți fi apoi ghidat către formularul de primire a rapoartelor.
Puteți depune raportul dumneavoastră în mod anonim. Cu toate acestea, vă încurajăm să vă identificați în cazul în care sunt necesare investigații suplimentare pentru stabilirea faptelor. În orice caz, informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi tratate în mod confidențial.
Dacă raportați un incident ofițerului de conformitate desemnat, vom colecta următoarele date și informații cu caracter personal:
a. numele dumneavoastră și datele dumneavoastră de contact (dacă nu doriți să raportați în mod anonim);
b. dacă sunteți angajat al DEKRA;
c. numele și alte date cu caracter personal ale persoanelor pe care le numiți și subiectul (de exemplu, specificații funcționale, date de contact), al raportului dumneavoastră;
d. o descriere a comportamentului neconform, precum și o descriere a circumstanțelor incidentului, inclusiv ora și locul incidentului, entitatea DEKRA afectată și dacă conducerea are cunoștință de incident;
e. alte date cu caracter personal care ar putea rezulta din întrebări suplimentare.
Informațiile pe care le furnizați atunci când raportați un caz de conformitate vor fi verificate de către angajatul relevant. Dacă este necesar, pot fi efectuate investigații suplimentare ale faptelor, în timpul cărora - dacă nu doriți să rămâneți anonim - puteți fi contactat de către angajatul respectiv.
3. Cum vor fi prelucrate datele și informațiile cu caracter personal după raportul dumneavoastră și cine poate avea acces la datele și informațiile cu caracter personal?
Orice date cu caracter personal, cum ar fi numele dvs., datele dvs. de contact și, dacă este cazul, dacă sunteți angajat al DEKRA (a se vedea numărul 1 a. și b.), precum și informațiile pe care ni le raportați vor fi stocate într-o bază de date DEKRA.
4. Cine are acces la datele și informațiile cu caracter personal?
În scopul prelucrării raportului dumneavoastră, datele și informațiile cu caracter personal pot fi accesate, prelucrate și utilizate de către responsabilul desemnat pentru conformitate și de către angajații desemnați în mod specific, chemați de responsabilul pentru conformitate, departamentele și personalul tehnic desemnat pentru revizuire sau consultanță tehnică.
Datele și informațiile cu caracter personal pot fi, de asemenea, dezvăluite poliției și/sau altor autorități de aplicare sau de reglementare.
În cazul în care organismele relevante care primesc și prelucrează date cu caracter personal se află în SUA sau într-o altă țară care nu oferă un nivel de protecție a datelor disponibil în UE, se va semna un contract bazat pe clauzele contractuale standard ale UE.
Vă rugăm să rețineți că orice persoană căreia îi faceți un raport poate fi notificată la momentul potrivit că a fost depus un raport. Identitatea dumneavoastră nu va fi dezvăluită. Cu toate acestea, orice persoană pe care o raportați are dreptul de a corecta descrierea pe care o faceți cu privire la circumstanțele relevante care au dat naștere raportului dumneavoastră.
Atunci când entitățile juridice DEKRA sunt situate în UE și are loc un transfer de date și informații cu caracter personal către un destinatar situat în SUA sau în orice altă țară care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor (de exemplu, un nivel comparabil cu nivelul de protecție a datelor din UE), se vor aplica Clauzele contractuale standard între aceste entități juridice. Vă rugăm să rețineți că orice persoană a cărei identitate ați împărtășit-o cu ofițerul de conformitate, ar putea fi notificată la momentul potrivit că a fost depus un raport despre ea. În acest caz, identitatea dvs. nu va fi dezvăluită. Cu toate acestea, orice persoană, despre care ați furnizat informații, are dreptul de a revizui și de a clarifica reprezentarea faptelor pe care le-ați prezentat.
5. Cât timp vor fi stocate datele și informațiile cu caracter personal?
Datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare pentru a procesa raportul dumneavoastră (inclusiv orice investigații efectuate de departamentul competent) sau, dacă este cazul, atât timp cât sunt necesare pentru a iniția sancțiuni sau dacă datele trebuie păstrate din cauza unor cerințe legale.
6. Confirmare
Am citit și am înțeles declarația de confidențialitate a datelor și sunt de acord cu prelucrarea datelor și informațiilor mele personale, așa cum sunt descrise în aceasta.

Raportați un caz de conformitate

Întrebări și sfaturi privind comportamentul neconform. În cazul în care doriți să rămâneți anonim, nu trimiteți informații personale, de exemplu numele dumneavoastră sau relația cu autorul infracțiunii. Nu trimiteți nicio informație care poate fi urmărită până la dumneavoastră.