GD&T - Tolerante dimensionale si geometrice conf. ASME Y14.5

Scopul trainingului:

Una dintre consecințele globalizării multor ramuri industriale este descentralizarea proiectării și fabricației, fapt care a impus definirea în etapa de proiectare, într-un mod cât mai precis a cerințelor funcționale ale produselor. Pentru îndeplinirea acestor cerințe a crescut importanța dimensionării și tolerării geometrice (GD&T) în scopul eliminării vechilor limitări privind dimensionarea formei, orientării, poziției și profilului pieselor și subansamblelor. Standardul ASME Y14.5-2009 reprezintă revizia ediției ASME Y14.5M-1994, care a avut drept obiectiv principal rearanjarea ediției din 1994 și introducerea de noi noțiuni și termeni, în vederea unei utilizări logice și raționale a dimensionării și tolerării geometrice. Ediția din 2009 a standardului conține, de asemenea, subcapitole care, comparativ cu edițiile precedente, evidențiază faptul că pentru a realiza o documentație tehnică completă trebuie utilizată dimensionarea și tolerarea geometrică alături de tolerarea dimensională. De asemenea, standardul este astfel conceput pentru a fi folosit în condițiile automatizării proceselor de proiectare, analiză și măsurare fiind structurat într-un mod care permite reducerea numărului de vederi prin introducerea unor simboluri suplimentare care pot fi folosite în practicile de tolerare uzuale.
Scopul trainingului este cunoașterea și folosirea noţiunilor referitoare la dimensionarea și tolerarea geometrică, a fabricatelor în industria constructoare de maşini, în conformitate cu standardul AME Y14.5.

Obiective:

Acumularea de competențe profesionale privind:
 • Identificarea, definirea și utilizarea noţiunilor referitoare la tolerarea și dimensionarea geometrică în aplicațiile care utilizează standardul ASME Y14.5, specifice domeniului ingineriei mecanice;
 • Utilizarea principiilor şi instrumentelor, specifice tolerării și dimensionării geometrice, pentru descrierea şi proiectarea sistemelor şi proceselor de fabricare, în conformitate cu standardul ASME Y14.5;
 • Interpretarea şi fundamentarea pe criterii tehnologice, funcţionale şi economice a tolerării și dimensionării geometrice în domeniul ingineriei mecanice.

Tematici abordate:

 • Aspecte generale privind dimensionarea;
 • Tolerarea generală și principii de tolerare;
 • Simbolizare;
 • Sisteme de referință;
 • Toleranțe de formă;
 • Toleranțe de orientare;
 • Toleranțe de poziție;
 • Toleranțe de profil;
 • Toleranțe de bătaie;
 • Studii de caz.

Metodologie:

 • Prezentare pe bază de materiale video
 • Dezbatere
 • Studii de caz
 • Exerciții pentru fixarea cunoștințelor

Forme de evaluare

Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă.

Durata:

3 zile

Target Group:

Cursul este recomandat specialiștilor și angajaţilor din diferite organizaţii care au obiectivul principal proiectarea, fabricarea, repararea și exploatarea utilajelor tehnologice și în special a celor petroliere și petrochimice, care utilizează documentație tehnică elaborată după standardele ASME, precum și celor care vor să se inițieze în domeniul dimensionării și tolerării geometrice în conformitate cu standardele ASME.