Verificarea siguranței procesului la echipamentele sub presiune

Asistarea producătorilor și a utilizatorilor finali în ceea ce privește verificarea siguranței proceselor pentru echipamentele sub presiune

DEKRA asistă producătorii și utilizatorii finali prin furnizarea unei game largi de servicii de verificare a siguranței proceselor pentru echipamentele sub presiune. Există numeroase situații în care legislațiile naționale impun ca inspecțiile obligatorii ale echipamentelor sub presiune și ale parcurilor de rezervoare să fie efectuate de un organism de inspecție aprobat. DEKRA este acreditată să efectueze astfel de lucrări în multe țări din întreaga lume.

Despre Verificarea siguranței proceselor pentru echipamentele sub presiune

Cu know-how-ul nostru cuprinzător și mulți ani de experiență practică, experții DEKRA în domeniul echipamentelor sub presiune sunt pe deplin acreditați să ofere asistență în ceea ce privește verificările de siguranță a proceselor pentru echipamentele sub presiune. Siguranța funcțională se referă la asigurarea fiabilă a funcțiilor de siguranță ale unui sistem și are ca scop limitarea semnificativă a riscurilor posibile prin evitarea erorilor sistematice, recunoașterea erorilor aleatorii și reacția la erorile identificate. Pentru a verifica funcțiile de siguranță ale echipamentelor sub presiune, DEKRA utilizează microcalculatoare: Acestea monitorizează presiunea corectă în cazanul de abur, declanșează sistemele de protecție atunci când este necesar și previn accidentele în timpul utilizării utilajelor.
Defecțiunile și constelațiile unui sistem care sunt previzibile nu ar trebui să aibă un efect periculos asupra ciclului de viață al sistemului. Pentru a identifica cât mai multe pericole în avans, DEKRA utilizează analize HAZOP (Hazard and Operability).
DEKRA este acreditată pentru verificarea siguranței proceselor în conformitate cu EN 61508 / 61511 și EN 13849 și efectuează evaluarea siguranței și a conformității CE a echipamentelor sub presiune în conformitate cu PED 2014/68/UE.