Servicii de măsurare pentru a asigura siguranța la locul de muncă

Monitorizarea precisă a poluării aerului din interior, a expunerii chimice, a temperaturii, a iluminării, a radiațiilor, a zgomotului și a vibrațiilor

DEKRA oferă o gamă largă de servicii în jurul unui loc de muncă sigur. Măsurarea poluării aerului din interior, a temperaturii, a iluminării, a radiațiilor, a zgomotului și a vibrațiilor la locul de muncă îi ajută pe clienții noștri să gestioneze eficient orice riscuri pentru lucrători și cele legate de mediul de lucru. Serviciile noastre îi ajută pe clienți să remedieze problemele de sănătate și siguranță la locul de muncă (OHS), să atenueze impactul asupra mărcii și să asigure siguranța lucrătorilor.

Despre serviciile de măsurare a mediului ambiant pentru asigurarea siguranței la locul de muncă

DEKRA oferă servicii de măsurare ambientală precise, detaliate și independente pentru a asigura o stare de conformitate a spațiilor și echipamentelor, ajutându-vă să gestionați eficient orice riscuri pentru lucrători și cele legate de mediul de lucru.
Experții noștri colectează probe la locul de muncă sau obțin măsurători in situ, cum ar fi poluarea aerului din interior, expunerea chimică, temperatura, iluminarea, radiațiile ionizante și neionizante, zgomotul și vibrațiile, pentru a evalua:
  • Calitatea acestora în raport cu pragurile de reglementare
  • Nivelul de impact pentru lucrători și utilizatori
  • Eficiența echipamentelor și proceselor în ceea ce privește performanța în materie de sănătate și siguranță
Vă oferim o imagine de ansamblu clară și independentă a tuturor impacturilor potențiale asupra sănătății și securității ocupaționale și vă ajutăm să vă conformați tuturor inspecțiilor periodice obligatorii, furnizând măsurători în domeniul sănătății și securității ocupaționale în următoarele domenii:
  • Igiena industrială
  • Risc chimic
  • Zgomot și vibrații
  • Radiații ionizante și neionizante