Lean Office

Scopul trainingului:

Lean Office reprezintă adaptarea tehnicilor lean din mediile tradiţional manufacturiere la mediul de lucru din birouri. Are ca scop eliminarea pierderilor de la nivelul micro-proceselor care, în mod invizibil erodează iniţiativa şi reducerea costurilor. Implementarea Lean Office asigură faptul ca programe de tipul “astăzi – aici, mâine -uitat” sunt înlocuite cu structurile necesare, leadership, îndrumare, dezvoltarea simţului proprietăţii, ceea ce încurajează şi susţine îmbunătăţirea continuă.

Obiective:

 • La finalul cursului participanții vor fi capabili să Identifice si sa elimine pierderile din fluxul valorii, la patru niveluri diferite:
 • Nivelul companiei: Lean Office simplifică şi măreşte viteza de procesare a Comenzilor, efectuarea plăţilor/ încasărilor, activităţilor referitoare la serviciul clienţi, aprovizionare, dezvoltarea produsului şi alte funcţii care au legătură directă cu clienţii şi furnizorii.
 • Nivel organizaţional: Lean Office simplifică şi îmbunătăţeşte comunicarea între procesele cheie din administraţie şi din departamentele suport (Resurse Umane, Inginerie, Aprovizionare, IT, etc.) prin identificarea valorii „trase” de către clientul intern.
 • Nivel individual: Lean Office reduce numărul înregistrărilor efectuate pe hârtie, reduce introducerea manuala a datelor şi numărul erorilor utilizând munca standard, poka-yoke, 5S in birouri şi conceptul de aranjare a birourilor în spaţii deschise.

Tematici abordate:

 • Identificarea si eliminarea pierderilor din domeniul administrativ
 • Implementarea unui program 5S in mediile administrative si departamentele suport
 • Intelegerea si optimizarea proceselor administrative “Swim Lane Process Map”
 • Lean leadership

Metodologie:

 • Exercitii de grup
 • Jocuri de rol
 • Materiale video.

Durata:

2 zile

Target Group:

Tot personalul tehnic, administrativ si managerial din organizație.