Desen tehnic - norme generale

Scopul trainingului:

Desenul tehnic este un mijloc indispensabil, pentru exprimarea în tehnică a tuturor elementelor privind proiectarea, execuţia şi controlul unui produs, care pune la dispoziţia tuturor celor ce lucrează în tehnică, indiferent de nivelul pregătirii lor profesionale, metode grafice atât pentru reprezentarea unei concepţii tehnice cât şi pentru interpretarea ei, în vederea materializării acesteia.
Ţinând seama de faptul că atât proiectarea cât şi execuţia diferitelor construcţii angrenează colective tot mai largi de ingineri, tehnicieni şi muncitori, care în multe cazuri nu se găsesc în aceeaşi localitate sau nici măcar în aceeaşi ţară, se înţelege de la sine că fără desenul tehnic, cooperarea în acest domeniu nu ar putea avea loc. De aici rezultă clar că desenul tehnic a devenit un mijloc indispensabil de legătură între concepţia şi execuţia tehnică, realizate pe plan naţional sau internaţional.
Ca urmare faptului că regulile de reprezentare în desenul tehnic au în majoritatea cazurilor valabilitatea generală şi că pe zi ce trece se tinde spre internaţionalizarea lor totală, se poate afirma că desenul tehnic a devenit un limbaj tehnic internaţional.
Scopul trainingului este cunoașterea și folosirea noţiunilor de bază din desenul tehnic, utilizate la proiectarea, execuția și controlul fabricatelor în industria constructoare de maşini.

Obiective:

Acumularea de competențe profesionale privind:
 • Identificarea, definirea și utilizarea noţiunilor de bază referitoare la desenul tehnic în aplicațiile care utilizează standardele internaționale (ISO) și/sau naționale (SR), specifice domeniului ingineriei mecanice;
 • Utilizarea principiilor şi instrumentelor, specifice întocmirii desenelor tehnice, pentru descrierea şi proiectarea, execuția și controlul produselor, sistemelor şi proceselor de fabricare, în conformitate cu standardele internaționale (ISO) și/sau naționale (SR);
 • Fundamentarea pe criterii tehnologice, funcţionale şi economice a întocmirii desenelor tehnice în domeniul ingineriei mecanice.

Tematici abordate:

 • Noțiuni introductive;
 • Reprezentarea vederilor și secțiunilor;
 • Cotarea în desenul industrial;
 • Reprezentarea și cotarea asamblărilor demontabile;
 • Notarea stării suprafețelor;
 • Înscrierea toleranțelor pe desen;
 • Executarea desenelor tehnice;
 • Studii de caz.

Metodologie:

 • Prezentare pe bază de materiale video
 • Dezbatere
 • Studii de caz
 • Exerciții pentru fixarea cunoștințelor

Forme de evaluare

Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă.

Durata:

2 zile.

Target Group:

Cursul este recomandat specialiștilor și angajaţilor din diferite organizaţii care au obiectivul principal proiectarea, fabricarea, repararea și exploatarea utilajelor tehnologice, care utilizează documentație tehnică elaborată după standardele internaționale (ISO) și/sau naționale (SR) și care vor să se inițieze în domeniul desenului tehnic.