Lean - Six Sigma Champion

Scopul trainingului

Metodologiile Lean și Six Sigma au demonstrat de-a lungul ultimilor treizeci de ani că este posibil să obţii îmbunătăţiri dramatice în ceea ce privește costurile, calitatea și respectarea termenelor de livrare prin concentrarea asupra performanţelor proceselor. În timp ce Six Sigma este focalizată pe reducerea variaţiei și creșterea randamentului proceselor urmând o abordare de rezolvare a problemelor cu ajutorul instrumentelor și tehnicilor statistice, Lean este în principal preocupată de eliminarea risipei și îmbunătăţirea fluxurilor prin aplicarea principiilor Lean și printr-o cale bine definită de implementare a fiecăruia dintre aceste principii. Nivelul Champion este nivelul de introducere în metodologie și ar trebui să fie accesibil întregii echipe de management.

Obiective

  • Descoperirea și înţelegerea principiilor, obiectivelor și a principalelor instrumente ale metodologiei Lean Six Sigma;
  • Demonstrarea eficienţei lucrului în grup pentru identificarea cauzelor de origine ale unei probleme, pentru găsirea și implementarea unor soluţii comune, viabile și care să reziste în timp.

Beneficii

Identificarea oportunităţilor de ameliorare a proceselor în cadrul propriei organizaţii; Reducerea duratelor proceselor, minimizarea risipei, economii de resurse, timp și bani.

Tematica

  • Identificarea principiilor abordării DMAIC si ale metodologiei Lean Six Sigma prin simularea unui proces;
  • Definirea noţiunilor de bază: Defect, Oportunitate, Valoare adăugata, Risipă…;
  • Exemplificare și calcul al performanţelor procesului: Eficienţă, Durata procesului, Intermediare, Randament, Defect la Milion de Oportunităţi, Sigma;
  • Lucrul în echipă;
  • Elaborarea hărţii procesului;
  • Analiza Valorii Adăugate din punctul de vedere al clientului și evidenţierea risipei;
  • Implementarea ameliorărilor propuse de către echipă pentru fluidizarea procesului, eliminarea activităţilor care nu aduc valoare și minimizarea variaţiei calităţii;
  • Calcularea performanţei financiare și evidenţierea impactului financiar al creșterii nivelului sigma al procesului în urma aplicării metodologiei.

Durata:

0,5 zile

Target Group

Top Management, Manageri sau Proprietari de procese din conducerea executivă, șefi de departamente.