Sustenabilitatea la DEKRA
Sustenabilitatea în cadrul DEKRA

Sustenabilitate

Sustenabilitatea este un principiu fundamental al companiei noastre și al activităților noastre de afaceri. Obiectivul nostru principal este de a asigura succesul pe termen lung al companiei, ținând cont în același timp de responsabilitatea noastră socială și ecologică. Suntem conștienți de această responsabilitate în contextul provocărilor tot mai mari la nivel global în ceea ce privește dezvoltarea durabilă în economie, mediu și societate.

Subiecte de interes

Strategia noastră de sustenabilitate se bazează pe o înțelegere holistică a sustenabilității și ia în considerare aspectele ecologice, sociale și economice.
Revista DEKRA Sustainability
Revista de sustenabilitate DEKRA oferă o imagine a progreselor în domeniile mediu, angajați și societate, aprovizionare și lanț valoric și management și guvernanță.
Mai mult