Auditul Health & Safety

Auditul Health & Safety

Auditul Health & Safety (SSM & PSI)

Respectarea și conformarea cu cerințele legale aplicabile unei companii este esențiala pentru funcționarea acesteia.
Cu toate acestea, urmărirea actelor normative aflate într-o permanentă schimbare reprezintă o provocare pentru persoanele responsabile din cadrul companiei sau pentru serviciile externe.
Conformarea cu cerințele legale reprezinta indubitabil obligația reprezentantului legal al companiei, iar nerespectarea acestora poate conduce la aplicarea unor sancțiuni sau în cel mai rau caz, la închiderea activitații companiei.
DEKRA România, vă poate ajuta să diminuati riscurile de neconformare. DEKRA, prin specialiștii săi, vă poate ajuta în evaluarea conformării în raport cu legislația aplicabilă de Sănătate și Securitate în Muncă, Situații de Urgență, Mediu sau alte cerințe aplicabile companiei.
Conformarea cu legislația nu mai este de mult timp un proces confortabil dar care, iesit de sub control, poate dauna grav imaginii și reputației companiei.
Vă oferim un audit de evaluare care înclude o vizita in-site și verificarea documentației existente. În urma auditului va fi emis un raport de audit ce va contine toate constatările împreuna cu acțiuni corective propuse de echipa de audit. Pentru monitorizarea eficacității acțiunilor propunem desfașurarea unui audit de follow-up la o perioadă de maxim 3 luni.