Pneumatica - Modul I

Obiective:

Va sprijinim in procesul de dezvoltare a abilitaților angajaților, avand in vedere urmatoarele obiective:
 • Eficientizare procesului prin creșterea productivității
 • Îmbunătățirea calității rezultatelor prin reducerea procentului de rebuturi
 • Reducerea costurilor de întreținere a echipamentului si a mașinilor
 • Dobândirea autonomiei in termeni de cunoștințe tehnice asimilate
 • Conștientizarea riscurilor si abordare proactivă

Durata

5 zile curs teoretic si aplicații practice.

Grup ținta

 • Ingineri proces, tehnicieni experimentați, reglori.
 • Număr maxim de participanți: 9

Beneficii

 • Creșterea nivelului de competenta.
 • Dezvoltarea unei atitudini bazata pe înțelegerea procesului, interacțiuni, analiza defect / rebut si a cauzei, cu accent pe implementare de acțiuni preventive ( lesson learned, Yokoten)

Tematica

 • GENERALITĂȚI PNEUMATICĂ
 • ELEMENTE DE PREPARARE A AERULUI.
 • CILINDRI (SIMPLĂ/DUBLĂ ACȚIUNE, CARACTERISTICI, SIMBOLIZARE)
 • ALEGEREA CILINDRILOR
 • VALVE (ACȚIONARE, SIMBOLURI)
 • ALEGEREA COMPONENTELOR UNUI SISTEM PNEUMATIC
 • ELEMENTE LOGICE
 • CITIREA ȘI REALIZAREA DE SCHEME PNEUMATICE
 • MENTENANȚA INSTALAȚIILOR PNEUMATICE
 • DEFINIȚII, CLASIFICARE ȘI DOMENII DE UTILIZARE ALE ACȚIONĂRILOR ELECTROPNEUMATICE
 • DESCRIERE SISTEME ELECTROPNEUMATICE
 • SIMBOLURI UTILIZATE ÎN ELECTROPNEUMATICĂ
 • ECHIPAMENTE ELECTRICE UTILIZATE FRECVENT ÎN AUTOMATIZĂRI
 • ALEGEREA COMPONENTELOR UNUI SISTEM ELECTROPNEUMATIC
 • ELECTROVALVE, SENZORI DE PROXIMITATE
 • CITIREA ȘI REALIZAREA DE SCHEME ELECTRICE
 • MONTAJE UTILIZÂND SCHEME PNEUMATICE ȘI ELECTRICe
 • DIAGNOSTICAREA SISTEMELOR ELECTROPNEUMATICE
 • MENTENANȚA INSTALAȚIILOR PNEUMATICE

Forma de evaluare

 • Feedback lector, examen teoretic de tip grila.
 • Participanților care promovează examenul li se acorda diploma din partea DEKRA Certification Romania.