Metode eficiente de coasere in industria textila

Tematica:

  • tipuri de cusături;
  • parametrii cusăturilor;
  • organe de coasere, dispozitive;
  • principii de formare a cusăturilor;
  • defecte de coasere;
  • configurea locurilor de muncă la operațiile de coasere;
  • optimizarea mișcărilor la operațiile de coaser
  • metode de coasere, principii de creștere a eficienței;
  • metoda de instruire în patru trepte.

Durată:

3 zile

Grup ţinţă:

instruirea se adresează angajaţilor din firme producătoare de huse pentru scaunele autoturismelor, cu atribuții în instruirea inițială și pe parcurs a operatorilor de la mașinile de cusut.

Forme de evaluare:

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă.