Inspecție ascensoare, mașini, echipamente și macarale

Asistență cuprinzătoare care acoperă toate aspectele legate de ridicarea persoanelor și bunurilor

Utilajele și echipamentele de ridicare a persoanelor sau a bunurilor sunt supuse unor norme stricte de siguranță, atât la punerea în funcțiune, cât și în timpul funcționării și întreținerii. DEKRA vă oferă un sprijin cuprinzător în îndeplinirea tuturor obligațiilor legale în calitate de producător sau operator

Experții DEKRA oferă arhitecților, proiectanților, producătorilor, operatorilor și proprietarilor un sprijin cuprinzător, orientat spre viitor și personalizat, pentru a se asigura că aceștia îndeplinesc toate obligațiile legale și de siguranță necesare. Serviciile noastre la nivel mondial vă ajută să vă optimizați fluxul de lucru și să reduceți sau să evitați timpii de nefuncționare a sistemului, întreținerea neplanificată sau defectarea sistemului și să creșteți siguranța muncii, eficiența mașinilor și durata de viață a serviciilor. De asemenea, vă oferim competențele noastre tehnice legate de mașini și echipamente industriale în faza incipientă a proiectului și pe tot parcursul ciclului de viață (planificare, faza de proiectare, fabricație, instalare, exploatare și modernizare).
În calitate de organism notificat, DEKRA asigură proceduri de evaluare a conformității executate cu profesionalism și axate pe siguranță, în conformitate cu directivele europene. În calitate de organism național de inspecție, DEKRA oferă inspecții și servicii periodice și neperiodice.
De asemenea, ne oferim competențele noastre tehnice în faza incipientă a proiectului și pe tot parcursul ciclului de viață (planificare, faza de proiectare, instalare, exploatare și modernizare), precum și pentru consultanță tehnică. Aceste servicii sunt furnizate la fața locului, dar sunt extinse și în zona digitală prin monitorizare online.