TPM (Total Productive Maintenance)

Scopul trainingului:

Prin acest program se urmărește furnizarea informațiilor și crearea de abilități de lucru, pentru metoda TPM și a tehnicii OEE, cu accent pe prezentarea principalelor concepte de TPM, prezentare de exemple de bună practică, analiza situației curente din companie și identificarea unor posibile căi de acțiune.

Obiective:

La finalul cursului participanții vor fi capabili să:
 • identifice rolurile si responsabilitățile necesare cu privire la buna funcționare a echipamentelor,
 • aplice principiile eficiente de organizare, delegare, monitorizare și evaluare,
 • utilizeze cele mai potrivite instrumente/ metode de management al mentenanței, la diferite niveluri (opertori, tehnicieni de mentenanță, experți), in concordanță cu situațiile identificate.

Tematici abordate:

 • Conceptul de Mentenanţa Productiva Totală (Total Productive Maintenance -TPM)
 • Mentenanţa autonomă
 • Indicatori: staționări, OEE (Overal Equipment Effciency), opriri minore,
 • Fiabilitate şi Mentenabilitate
 • Indicatori: Media timpului de reparatie (Mean Time To Repair – MTTR), Media timpului de bună funcționare (Mean Time Between Failures – MTBF)
 • Mentenanţa predictivă vs. reactivă
 • Cauzele potențiale de defectare a utilajelor, utilizare Ishikawa si 5 “De ce”
 • Implementare TPM, Exemple și studii de caz:
  • TPM, mod de colectare date si calcul OEE
  • Mentenanţa autonomă/ Fise TPM
  • Mod de abordare workshop TPM .
 • Audit TPM la nivel de companie

Metodologie:

 • Facilitare
 • Dezbatere
 • Exerciții de grup
 • Jocuri de rol
 • Materiale video.

Durata:

2 zile

Target Group:

Este recomandabil sa fie implicați in program reprezentanți din departamentele: mentenanță, proces, producție și imbunătățire continuă (Lean).
Team Lideri, Persoane cheie, Talentele din organizație.