Echipamente sub presiune și sudare

Partenerul dumneavoastră global, independent și experimentat pentru echipamente sub presiune și servicii de sudură

Cu zeci de ani de experiență, DEKRA a dezvoltat o gamă largă de servicii pentru producători, utilizatori și investitori. Serviciile acoperă întregul ciclu de viață, de la serviciile organismelor notificate (necesare pentru ca un producător să marcheze CE produsul prin îndeplinirea cerințelor din directivele aferente) până la inspecțiile de terță sau a doua parte necesare pentru ca utilizatorul să îndeplinească legislațiile naționale sau alte cerințe.

Servicii pentru echipamente sub presiune

Sistemele sub presiune, cum ar fi sistemele de umplere pentru gaze tehnice, sistemele de apă caldă și cazanele de abur, reprezintă un mare potențial de pericol. Companiile care produc sau operează echipamente sub presiune sau sisteme de rezervoare trebuie să respecte numeroase standarde de siguranță pentru a proteja oamenii și mediul de pericole.
Aburul și alte sisteme sub presiune, cum ar fi sistemele de apă caldă și cazanele de abur, sunt supuse unor presiuni și temperaturi ridicate. Acestea încălzesc considerabil părți ale mașinii, ceea ce poate duce la supraîncălzire. În ultimii ani au avut loc în mod repetat accidente și daune.
În cazul în care se generează abur și presiune, trebuie efectuate servicii de testare în ceea ce privește fabricarea, instalarea, punerea în funcțiune și testele periodice.
Serviciile aferente echipamentelor sub presiune sunt în principal servicii de inspecție sau de evaluare. Este necesară o combinație de evaluare și inspecție în timpul fazei de construcție și de fabricație a echipamentelor sub presiune pentru a îndeplini directivele și/sau alte legislații. Pentru cea mai mare parte a echipamentelor sub presiune noi, aceste evaluări și inspecții trebuie să fie efectuate de un organism independent.
În multe țări există legislații naționale care impun inspectarea echipamentelor sub presiune înainte de punerea în funcțiune și apoi, periodic, pe durata de funcționare a echipamentelor. În funcție de fiecare țară în parte, inspecțiile trebuie efectuate de un organism independent, dar pentru unele țări este permis ca proprietarul să efectueze inspecțiile în mod independent.
Nevoia de servicii de inspecție poate fi determinată, de asemenea, de cerințe legate de cerințele intercompanii pentru a satisface nevoile interne de asigurare a calității sau de companiile de asigurări.

Tehnologia de sudare

Experții în sudură de la DEKRA vă ajută să îndepliniți cerințele standardelor, directivelor, legislațiilor naționale sau specificațiilor specifice ale clienților. Personalul și procedurile de îmbinare permanentă trebuie să fie frecvent aprobate de un organism notificat, de un organism terț recunoscut sau de un organism de certificare acreditat. DEKRA este partenerul dumneavoastră de încredere pentru certificare, atât pentru sistemele de asigurare a calității, cât și pentru personal și procedurile de lucru.