Inspecții de secundă parte ale mașinăriilor industriale

Asistarea producătorilor la verificarea proiectării mașinilor și echipamentelor și a echipamentelor de ridicare industriale

DEKRA asistă producătorii sau operatorii prin furnizarea unei game largi de servicii de verificare a proiectării pentru mașini și echipamente.

Despre verificarea proiectării

Cu know-how-ul nostru cuprinzător și mulți ani de experiență practică, experții DEKRA în domeniul mașinilor și echipamentelor sunt pe deplin acreditați pentru a oferi sprijin în faza de planificare și proiectare a producției. DEKRA oferă o combinație unică de servicii de evaluare și inspecție în timpul etapei de proiectare, construcție și fabricare a mașinilor și echipamentelor industriale, pentru a respecta directivele și/sau alte legislații.
Revizuirea proiectării mașinilor și echipamentelor industriale este efectuată de către experții experimentați ai DEKRA și face parte din prima inspecție. Aceasta garantează inspecția și funcționarea în siguranță a tuturor aspectelor principale de proiectare. De asemenea, poate fi efectuată ca un serviciu separat pentru echipamentele mai vechi.
Revizuirea proiectării DEKRA garantează că proiectul dumneavoastră îndeplinește toate cerințele de funcționare și standardele. Aceasta poate include desenele, calculele și siguranța funcțională și mecanică, așa cum este descrisă de standardele tehnice.
Revizuirea proiectării se concentrează pe următoarele părți sau aspecte ale mașinilor:
  • Construcția din oțel a oricărui utilaj
  • Revizuirea completă a proiectării electrice și mecanice (de exemplu, clădiri mobile, echipamente de ridicare, dispozitive)
  • sarcinile maxime și dimensiunile echipamentelor și dispozitivelor de ridicare
  • Dimensiunea transmisiilor, a frânelor, a rulmenților și a conexiunilor, inclusiv a șuruburilor sau a sudurii
  • Siguranța electrică și funcțională a mașinilor sau echipamentelor
  • Revizuirea dimensiunii acționării pentru comportamentul necritic la vibrații al mașinilor care sunt instalate pe un tavan suspendat sau la etajul superior al unei clădiri.