AutoCAD

Durată:

2 zile

Grup ţinţă:

Specialişti ai departamentelor de proiectare, producţie , inginerie, logistică; personal direct productiv

Tematica va avea ca finalitate:

Formarea unui mod de gândire tehnic cu privire la realizarea activităţii de concepție și proiectare; Cunoașterea metodelor de realizare a desenelor de execuție pentru diferite repere industriale; Învățarea unor tehnicile avansate de utilizare a software-ului pentru desen şi proiectare cu ajutorul calculatorului – AutoCAD; Dezvoltarea potenţialului de a sintetiza şi interpreta un desen tehnic, de a îl reproduce, de a a îl îmbunătății, și a da informații terțelor persoane cu privire la elemntele prezentate in cadrul diferitelor desene.

Subiecte abordate:

 • Prezentare generalã a programului AutoCAD
 • Prezentare generalã a setului de comenzi AutoCAD 2D, conventii lexicale si sintactice
 • Crearea fisierelor sablon si a layer-elor; Comenzi si posibilitãti de vizualizare în AutoCAD
 • Metode de lucru în coordonate absolute, relative si polare, sisteme de coordonate
 • Comenzi de desenare în AutoCAD; Comenzi si posibilitãti de modificare a desenelor
 • Scrierea si editarea obiectelor de tip text în cadrul desenelor
 • Introducerea cotelor în cadrul desenelor
 • Definirea si inserarea blocurilor
 • Importul si exportul fisierelor din si spre AutoCad
 • Tipãrirea desenelor sub AutoCAD
 • Exemple de lucru\

Forme de evaluare:

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă.