Supply Chain Management - Material Planning

Scopul trainingului

Însusirea cunoștințelor legate de managementul materialelor în scopul planificării optime a necesarului de materiale,
conform cerințelor interne ale organizației.

Obiective

Prezentarea noțiunilor și conceptelor de management al materialelor, a modalităților de optimizare a stocurilor și a relațiilor cu furnizorii.

Tematica:

  • Funcțiile de bază ale managementului materialelor
  • Procesul de aprovizionare: organizare; obiective; pașii unui ciclu complet de aprovizionare
  • Evaluarea furnizorilor
  • Managementul stocurilor: tipuri de stocuri; ciclul comenzilor de aprovizionare; clasificarea costurile de stocare; tipuri de tehnici de control al stocului
  • Planificarea necesarului de materiale (MRP= Material Requirement Planning): intrările și ieșirile unui sistem MRP

Durata:

2 zile

Target Group:

  • personalul din departamentele de achiziții, aprovizionare, planificare a materialelor și stocurilor
  • reprezentați ai departamentelor de depozitare, transport, planificare producție, control & calitate; stock controller