Injectie Mase Plastice - Nivel Mediu - Modul I

Obiective:

 • Va sprijinim in procesul de dezvoltare a abilitaților angajaților, având in vedere următoarele obiective:
 • Eficientizare procesului prin creșterea productivității
 • Îmbunătățirea calității rezultatelor prin reducerea procentului de rebuturi
 • Reducerea costurilor de întreținere a echipamentului si a mașinilor
 • Dobândirea autonomiei in termeni de cunoștințe tehnice asimilate
 • Conștientizarea riscurilor si abordare proactivă

Modul I

Durata:

3 zile curs teoretic

Beneficii

 • Creșterea nivelului de competenta – proces de injecție mase plastice
 • Dezvoltarea unei atitudini bazata pe înțelegerea procesului, interacțiuni, analiza defect / rebut si a cauzei, cu accent pe implementare de acțiuni preventive ( lesson learned, Yokoten)

Tematica

 • Obținerea materialelor plastice
 • Structura interna a materialelor plastice
 • Materiale de adaus in structura materialelor plastice
 • Principalele caracteristici tehnologice ale unor materiale termoplastice
 • Principalele procese ale tehnologiei de injectare

Modul II

Durata:

2 zile curs teoretic

Beneficii

 • Creșterea nivelului de competenta – proces de injecție mase plastice
 • Dezvoltarea unei atitudini bazata pe înțelegerea procesului, interacțiuni, analiza defect / rebut si a cauzei, cu accent pe implementare de acțiuni preventive ( lesson learned, Yokoten)

Tematica

 • Recapitulare materiale curs anterior
 • Procedura de Change Over
 • Defecte, cauze si remedii

Grup ținta

Tehnicieni, tehnicieni new entry,Ingineri new entry

Forma de evaluare

Feedback lector, examen din conținut curs. Participanților care promovează examenul li se acorda certificat din partea DEKRA Romania