Strategie și obiective

Prin Strategia noastră de sustenabilitate 2025, ne străduim să îmbunătățim în continuare performanța în materie de sustenabilitate în cadrul companiei noastre și al lanțurilor noastre valorice, precum și pentru clienții noștri prin activitățile noastre de afaceri.
    De 95 de ani, DEKRA gândește și funcționează în mod durabil în rolul său de organizație de experți. Utilizarea sigură a tehnologiei și protejarea oamenilor și a mediului sunt în ADN-ul nostru. Cu toate acestea, niciodată până acum, sustenabilitatea și conservarea resurselor nu au avut un impact și o amploare la nivel global ca în prezent. Un simț al responsabilității față de natură, oameni, societate și economie, precum și durabilitatea pe termen lung, cu gândul la generațiile viitoare - acestea sunt valorile după care sunt măsurate astăzi companiile de succes la scară globală.
    DEKRA a inițiat cu ani în urmă o schimbare care a implicat încorporarea utilizării durabile a resurselor și a unui management responsabil ca obiective. Din 2017, DEKRA a aderat la Codul de sustenabilitate. Noi și cei aproximativ 44.000 de angajați ai noștri din întreaga lume ne îmbunătățim pas cu pas în domeniile de interes definite: climă și mediu, angajați și societate, aprovizionare și lanț valoric, precum și management și guvernanță.
    DEKRA își propune să devină un pionier al sustenabilității până în 2025. În vara anului 2020, am făcut pasul strategic de a ne angaja să respectăm principiile Pactului Global al ONU și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD). Prin urmare, sustenabilitatea este una dintre valorile de nezdruncinat ale DEKRA.
    Prin Strategia noastră de sustenabilitate 2025, ne străduim să îmbunătățim în continuare performanța în materie de sustenabilitate în cadrul companiei noastre și în cadrul lanțurilor noastre valorice, precum și prin intermediul relațiilor noastre de afaceri cu clienții noștri. Ne-am stabilit obiectivul de a face progrese majore în domenii cheie până în 2025. Printre acestea se numără: amprenta de carbon, energia regenerabilă, implicarea și formarea angajaților, diversitatea, siguranța la locul de muncă, angajamentul social, parteneriatele, sustenabilitatea în lanțul de aprovizionare și serviciile și soluțiile legate de sustenabilitate.