Mediu și climă

Pentru a contribui la asigurarea unui viitor durabil, DEKRA se angajează să aplice metode de lucru eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor și să protejeze clima. Acest lucru se aplică atât procedurilor și proceselor interne, cât și serviciilor noastre de expertiză pentru clienții noștri, pentru a reduce consumul de energie și emisiile de CO2 în interiorul și în afara companiei.
Ne propunem să minimizăm impactul negativ asupra mediului, maximizând în același timp eficiența noastră. În acest scop, analizăm impactul DEKRA asupra mediului și ne bazăm pe rezultate pentru a elabora obiective strategice și operaționale. Pentru a încuraja respectarea obiectivelor noastre măsurabile, derivăm indicatori de performanță și ne străduim în mod constant să ne îmbunătățim.