Elemente de statistica matematica aplicata in cadrul sistemelor de management al calitatii

Durată:

1 zi

Grup ţinţă:

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii care au ca activitate fabricaţia produselor medicamentoase de uz uman, precum şi din alte domenii industriale şi de prestări servicii, şi care vor să dobândească cunoştinţe avansate în acest domeniu, fiind utilă persoanelor din diferite compartimente ale organizaţiilor, cum ar fi: managementul, asigurarea şi controlul calităţii, eliberarea seriilor fabricate, fabricaţie, întreţinere, utilităţi, logistică, etc.

Tematica:

Cursul prezintă elemente legate de statistică matematică, indispensabilă în sistemele de management al calităţii, cum ar fi activitatea de urmărire, de analiză şi de reglare a calităţii, activitatea de validare procese, validare de metode analitice, activitatea de calificare, precum şi alte activităţi specifice, contribuind la obţinerea unor cunoştinţe de bază.

Subiecte:

  • Prezentarea de concepte şi noţiuni de statistică matematică
  • Prezentarea de aplicaţii în cadrul validărilor (studiul stabilităţii şi capabilităţii proceselor)
  • Prezentarea de aplicaţii aferente urmăririi şi reglării calităţii proceselor şi a produselor (reglarea statistică a proceselor – Statistical Process Control / SPC)
  • Prezentare de exemple, studii de caz, inclusiv a software-ului profesional „Minitab”

Forme de evaluare:

Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă diplome în limba română din partea diviziei de training DEKRA Certification Romania.