Protecția datelor

Declarația de confidențialitate

Este important pentru noi să vă informăm pe deplin cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm atunci când utilizați ofertele și serviciile noastre online și să vă familiarizați cu modul în care le folosim.
Ori de câte ori DEKRA prelucrează date cu caracter personal, această prelucrare este efectuată în scopurile definite în această declarație de confidențialitate a datelor.
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Autoritatea responsabilă

DEKRA CERTIFICATION SRL
Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 22
050883 București
Romania

Vizitarea site-ului nostru web

Înregistrăm și salvăm adresa IP a computerului dvs. pentru a trimite pe computerul dvs. conținutul site-ului nostru web vizitat de dvs. (de exemplu, texte, imagini și fișiere puse la dispoziție pentru descărcare etc.) (cf. art. Art. 6 (1) lit. b GDPR). De asemenea, prelucrăm aceste date pentru a identifica și urmări orice utilizare abuzivă. Temeiul juridic în acest caz este art. 6 (1) lit. f GDPR. În acest context, interesul nostru legitim în ceea ce privește prelucrarea datelor este de a asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului nostru web și a afacerilor tranzacționate prin intermediul acestuia.

Alte scopuri

De asemenea, prelucrăm datele cu caracter personal pe care le furnizați în mod voluntar. Datele prelucrate de noi în acest context includ datele clienților, angajaților și furnizorilor, în măsura în care este necesar pentru scopurile specificate în cadrul domeniului de aplicare al prezentei declarații de confidențialitate a datelor.
În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră, așa cum este descris mai sus, în scopul acceptării și prelucrării cererii, întâlnirii sau comenzii (newsletter) dumneavoastră, sunteți obligat prin contract să ne puneți la dispoziție aceste date. Nu putem procesa cererea dvs. fără aceste date.
În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (cf. Art. 6 (1) lit. a din RGPD), vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ până la momentul retragerii acestuia.

Contact prin intermediul formularelor

Ca parte a contactului cu DERA (de exemplu, prin intermediul formularelor sau a-mail) sunt colectate date cu caracter personal. Pe site-ul nostru web punem la dispoziție formulare pentru diverse solicitări, cum ar fi contactul cu DEKRA, formulare pentru comisionare, formulare pentru rezervări, formulare pentru crearea de oferte, formulare pentru abonarea la buletinul informativ și altele (de exemplu, pentru a comanda materiale informative).
Ce date sunt colectate în cadrul fiecărui formular, este evident în formularul respectiv. Aceste date sunt salvate și utilizate doar în scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră, precum și pentru contact și, prin urmare, pentru administrarea tehnică a datelor. Baza legală pentru prelucrarea acestor date este interesul nostru legitim privind răspunsul la solicitarea dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. În cazul în care contactul dvs. are ca scop încheierea unui contract, se aplică Art. 6 alin. 1 lit. b GDPR se aplică, de asemenea, pentru prelucrarea datelor. Datele dvs. vor fi șterse după finalizarea prelucrării cererii dvs. Procesul este finalizat de îndată ce problema în cauză este clarificată definitiv și dacă nu se opun cerințe legale de păstrare.

Transferul către părți terțe

În general, transferăm datele dvs. către compania DEKRA relevantă, unde acestea sunt prelucrate pentru a vă oferi serviciul și asistența pe care le-ați solicitat.
Acest lucru înseamnă că informațiile pot fi prelucrate și de alte entități juridice din cadrul Grupului DEKRA. Cu toate acestea, o astfel de procesare este limitată la măsura în care este necesară pentru scopurile definite în această declarație de confidențialitate a datelor sau la care cealaltă entitate juridică care acționează în calitate de furnizor de servicii / procesator trebuie să urmeze instrucțiunile date de operator.
Acești furnizori de servicii / procesatori sunt obligați să respecte instrucțiunile. Având în vedere acest lucru, aceștia sunt supuși cerințelor noastre, care includ prelucrarea datelor dvs. exclusiv în conformitate cu instrucțiunile noastre și în conformitate cu legea aplicabilă privind protecția datelor. În special, aceștia sunt obligați prin contract să trateze datele dvs. cu strictă confidențialitate și nu li se permite să prelucreze datele în alte scopuri decât cele convenite.
Transferul de date către persoana împuternicită de către operator se efectuează în baza art. 28 (1) DIN RGPD.
Nu vom vinde datele dvs. unor terțe părți și nu le vom partaja în alt mod în scopuri comerciale.
Prin integrarea de conținut extern (YouTube, Vimeo, Google, Facebook), date precum adresa IP, browserul și conținutul Javascript pot fi transmise furnizorilor terți menționați atunci când este încărcată o pagină. Dacă nu doriți ca un furnizor terț să obțină informații despre dumneavoastră, nu vă dați acordul pentru prelucrarea cookie-urilor de marketing și social media. Ca urmare, nu veți putea utiliza aceste funcții pe site-ul nostru web.
Dincolo de cele de mai sus, vom transfera datele dvs. cu caracter personal autorităților de urmărire penală și, dacă este cazul, terților prejudiciați, fără consimțământul dvs. explicit, în cazul în care acest lucru este necesar pentru clarificarea utilizării ilegale a serviciilor noastre sau pentru urmărirea penală. Cu toate acestea, un astfel de transfer va avea loc numai dacă există dovezi concrete de comportament ilegal sau de utilizare abuzivă. Transferul datelor dvs. poate avea loc, de asemenea, atunci când acest lucru contribuie la aplicarea condițiilor de utilizare sau a altor acorduri. De asemenea, avem obligația legală de a furniza informații anumitor organisme publice la cerere. Printre acestea se numără autoritățile de urmărire penală, autoritățile care urmăresc infracțiuni pasibile de amendă și autoritățile financiare.
Transferul acestor date se bazează pe interesul nostru legitim de a lupta împotriva utilizării abuzive, de a urmări penalități și de a asigura, revendica și executa creanțele, cu excepția cazului în care interesele noastre sunt anulate de drepturile și interesele dvs. în ceea ce privește protecția datelor dvs. cu caracter personal, Art. 6 (1) lit. f GDPR.

Transferul de date preconizat către țări terțe

În prezent, transferul de date către țări terțe nu este planificat. În caz contrar, vom stabili condițiile legale necesare. În special, veți fi informat cu privire la destinatarii respectivi sau la categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, în conformitate cu cerințele legale.

Securitate

DEKRA ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja toate datele cu caracter personal pe care le furnizați către DEKRA împotriva manipulării accidentale sau intenționate, pierderii, distrugerii sau accesului de către părți neautorizate. Acest lucru se aplică, de asemenea, oricăror servicii externe achiziționate. Verificăm eficacitatea măsurilor noastre de protecție a datelor și le îmbunătățim în mod continuu în conformitate cu dezvoltarea tehnologică. Toate datele cu caracter personal introduse sunt criptate în timpul transferului, utilizând un proces de criptare securizat.

Analiză web utilizând Matomo

Acest site utilizează Matomo ( www​.matomo​.org ) pentru analiza web. Acesta este un serviciu oferit de furnizorul InnoCraft Ltd., 150 Willis St., 6011 Wellington, Noua Zeelandă. Matomo utilizează fișiere text de mici dimensiuni numite "cookie-uri", care sunt salvate pe computerul dumneavoastră și fac posibilă analiza utilizării site-ului web de către dumneavoastră. În acest scop, informațiile de utilizare stocate în cookie (inclusiv adresa IP în formă prescurtată) sunt transmise către serverele noastre și salvate în scopul analizei utilizării.
Matomo nu transmite datele către niciun server care se află în afara controlului nostru. Puteți împiedica utilizarea modulelor cookie prin modificarea corespunzătoare a setărilor browserului dumneavoastră. Cu toate acestea, dorim să subliniem faptul că acest lucru vă poate împiedica să vă bucurați de funcționalitatea completă a acestui site web.
Baza legală pentru utilizarea Matomo este litera (f) din art. 6 (1) din GDPR. Datele sunt apoi prelucrate pentru a analiza comportamentul utilizatorilor și pentru a evalua utilizarea componentelor individuale ale site-ului web. Scopul este optimizarea constantă a site-ului web și a ușurinței de utilizare a acestuia. Aceste scopuri constituie interesul legitim în sensul literei (f) din art. 6 (1) din GDPR. Interesul utilizatorului în ceea ce privește protecția datelor sale personale este protejat prin anonimizarea adresei IP. Datele nu sunt utilizate în niciun moment pentru a identifica personal utilizatorul și nu sunt îmbinate cu alte date.
Datele sunt șterse odată ce nu mai sunt necesare pentru scopul nostru.
Dreptul la opoziție
În cazul în care nu sunteți de acord cu salvarea și analiza datelor dvs. referitoare la vizita dvs. așa cum este descris mai sus, aveți dreptul de a vă opune la aceasta.
Puteți salva un cookie de oprire făcând clic mai jos. Acest modul cookie este valabil timp de doi ani. Vă rugăm să rețineți că va trebui să repetați din nou procedura de dezactivare dacă ștergeți cookie-urile, dacă ștergeți cookie-ul de dezactivare sau dacă vă schimbați calculatorul sau browserul web. Salvați cookie-ul de dezactivare Matomo

Analiza web cu ajutorul Google Analytics

În măsura în care v-ați dat consimțământul, acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited ("Google"). Această utilizare include modul de funcționare "Universal Analytics". Acest mod permite conectarea datelor, sesiunilor și interacțiunilor la un ID de utilizator pseudonimizat pe diferite dispozitive, ceea ce face posibilă analiza activităților unui utilizator indiferent de dispozitivul pe care îl utilizează.
Google Analytics utilizează fișiere text de mici dimensiuni numite "cookie-uri", care sunt salvate pe computerul dvs. și fac posibilă analiza utilizării de către dvs. a site-ului web. Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a site-ului web sunt transmise, de obicei, către un server Google din SUA și salvate acolo. În cazul în care anonimizarea IP este activă pe acest site web, adresa dvs. IP va fi mai întâi anonimizată de Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau al unui alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European. Vă rugăm să rețineți că acest site web utilizează Google Analytics cu extensia de anonimizare IP pentru a asigura o înregistrare anonimă a adreselor IP (denumită și mascare IP). Adresa IP transmisă de browserul dvs. în contextul Google Analytics nu este îmbinată cu alte date ale Google. Mai multe informații privind condițiile de utilizare și protecția datelor sunt disponibile la https://www​.google​.com/analytics/terms/us​.html și/sau https://policies​.google​.com/?hl=en
Temeiul juridic pentru utilizarea Google Analytics este declarația dvs. de consimțământ în conformitate cu litera (a) din art. 6 (1) din GDPR. Google, în numele operatorului acestui site web, va utiliza aceste informații pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile dvs. pe site și pentru a furniza servicii suplimentare legate de utilizarea site-ului web și de utilizarea internetului pentru operatorul site-ului web.
Datele trimise de noi și datele legate de cookie-uri, recunoașterea utilizatorului (de exemplu, User-ID) sau ID-ul publicitar sunt șterse automat după 26 de luni.
Dreptul de retragere
Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. Puteți face acest lucru modificând setările browserului dvs. pentru a împiedica salvarea de cookie-uri. Cu toate acestea, dorim să subliniem că acest lucru vă poate împiedica să vă bucurați de funcționalitatea deplină a acestui site web.
De asemenea, puteți împiedica colectarea datelor generate de cookie și legate de utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) și transmiterea acestora către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea add-on-ului pentru browser .
De asemenea, modulele cookie de excludere împiedică colectarea viitoare a datelor dvs. atunci când vizitați acest site web. Pentru a împiedica colectarea de date pe diferite dispozitive de către Universal Analytics, va trebui să vă dezactivați pe toate dispozitivele pe care le utilizați. Faceți clic aici pentru a obține cookie-ul de dezactivare: Salvați cookie-ul de dezactivare Google Analytics
În plus, aveți, de asemenea, posibilitatea de a stabili ce tipuri de cookie-uri doriți să acceptați sau să respingeți de pe site-ul nostru web prin modificarea Setărilor cookie-urilor .
Cookies