Managementul Continuitatii Afacerii

Tematica:

  • Continuitatea afacerii, principii generale, caracteristici și concepte cheie.
  • Introducere în management-ul continuității afacerii.
  • Principalele cerințe ale ISO 22301, noul standard internațional pentru managementul continuității afacerii.
  • Abordarea Plan-Do-Check-Act.
  • Planul de continuitate a afacerii.

Durată:

2 zile

Grup ţinţă:

Cursurl este adresat persoanelor însărcinate cu coordonarea activităților de asigurare a calității, management al riscului, IT, asigurare a continuității afacerii, sănătății și siguranței la locul de muncă. Consultanți și auditori care doresc să se familiarizeze cu standardul ISO 22301, toți cei care doresc să introducă ISO 22301 în organizația lor.

Forme de evaluare:

Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă.