Lanțul de aprovizionare și de valori

Sustenabilitatea joacă un rol important de la achizițiile, prin procesele interne, până la relațiile cu clienții noștri. În practica noastră de achiziție, luăm în considerare criterii sociale, ecologice și de etică în afaceri atunci când selectăm furnizorii și produsele și serviciile de care avem nevoie. Atunci când dezvoltăm noi servicii sau le îmbunătățim pe cele existente prin intermediul diviziilor noastre de servicii, ne asigurăm, de asemenea, că aducem o contribuție pozitivă la dezvoltarea durabilă și creăm valoare adăugată pentru clienții noștri.
    Orientările noastre privind achizițiile definesc modul în care se ține cont de durabilitate în gestionarea achizițiilor. Solicităm furnizorilor noștri să respecte standardele de sustenabilitate. Acest lucru este prevăzut în Condițiile generale de achiziție și, în special, în Codul de conduită al furnizorilor în materie de sustenabilitate și este verificat prin intermediul auditurilor orientate spre risc și cerere.
    Condițiile generale de achiziție stabilesc cerințe clare în ceea ce privește responsabilitatea ecologică (protecția climei, poluarea, sistemul de management de mediu), precum și responsabilitatea socială și etică în afaceri (drepturile omului, nediscriminarea, standardele OIM, sănătatea și siguranța, conformitatea).
    Prin Codul nostru de conduită privind durabilitatea, ne așteptăm ca furnizorii noștri să respecte principiile noastre în următoarele patru domenii: Managementul sustenabilității și practici comerciale etice, mediu și protecția climei, standarde sociale și susținerea drepturilor omului și sustenabilitate în gestionarea lanțului de aprovizionare.