Verificarea documentației

Verificarea estimărilor de costuri, a evaluărilor experților externi sau a facturilor de reparații

Clienții noștri se bazează pe cunoștințele de specialitate neutre ale specialiștilor DEKRA pentru toate întrebările legate de inspecțiile vehiculelor, rapoartele de expertiză și evaluările.

Oferim servicii de verificare a documentelor rapide și de înaltă calitate, cu pasiune și angajament față de mobilitatea individuală a clientului și siguranța personală în caz de urgență.

Despre Document Check

Verificările noastre de documente sunt un produs standard pentru toate tipurile de daune auto, oferind companiilor de asigurări verificarea eficientă din punct de vedere al costurilor și verificarea electronică a documentelor pentru estimările de costuri, expertizele externe sau facturile de reparații. Acestea sunt pregătite atât pentru asigurarea de răspundere civilă, cât și pentru asigurarea daunelor de răspundere civilă și de răspundere civilă generală în sectorul auto.
Serviciul DEKRA de verificare a documentelor constă în două etape. În prima etapă, documentul este verificat digital. Apoi, în cea de-a doua etapă, un expert face corecții suplimentare care depășesc verificarea computerizată. Nivelul unu poate fi aplicat separat sau în combinație cu nivelul doi.
Documentele sunt verificate din punct de vedere al conformității tehnice și, dacă este necesar, se fac propuneri de corecție și recomandări de acțiune. Domeniul de aplicare al verificărilor documentelor include criterii precum costurile accidentale, costurile de transport, suprataxele de preț cu amănuntul, tarifele orare, valoarea de înlocuire, diminuarea valorii, valoarea reziduală, timpul de reparație și timpul de înlocuire.