Inițiative și standarde

Prin intermediul unui set de standarde și procese interne, precum și prin punerea în aplicare a măsurilor respective, ne străduim să ne atingem obiectivele de sustenabilitate. În acest sens, ne ghidăm după standarde recunoscute la nivel internațional.
  DEKRA susține cele 10 principii ale Pactului Global al ONU (UNGC). UNGC este cea mai mare inițiativă din lume pentru o guvernanță corporativă responsabilă. Bazat pe 10 principii universale și pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), acesta urmărește viziunea unei economii globale incluzive și durabile, în beneficiul tuturor oamenilor, comunităților și piețelor, acum și în viitor.
  • Întreprinderile ar trebui să sprijine și să respecte protecția drepturilor omului proclamate la nivel internațional și
  • să se asigure că nu sunt complice la abuzurile privind drepturile omului.
  • Întreprinderile ar trebui să susțină libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă;
  • eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie;
  • abolirea efectivă a muncii copiilor; și
  • eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și ocuparea forței de muncă.
  • Întreprinderile ar trebui să susțină o abordare preventivă a provocărilor de mediu;
  • să întreprindă inițiative pentru a promova o mai mare responsabilitate față de mediu; și
  • să încurajeze dezvoltarea și difuzarea tehnologiilor ecologice.
  • Întreprinderile ar trebui să lupte împotriva corupției sub toate formele sale, inclusiv a șantajului și a mitei.