Management și guvernanță

Strategia noastră de sustenabilitate este integrată pas cu pas și sistematic în toate standardele și procesele companiei. Deoarece noi, la DEKRA, trăim sustenabilitatea într-un mod holistic, susținem în întregul grup ca procesele și liniile directoare să fie implementate în mod consecvent în toate departamentele - indiferent de nivelul ierarhic. Pentru noi, sustenabilitatea implică, de asemenea, valori precum conformitatea, integritatea și comportamentul etic. Toate acestea ne sporesc credibilitatea și fiabilitatea și, în același timp, ne transformă într-un contact apreciat pentru factorii de decizie, organizații și instituții la nivel internațional.
    În calitate de organizație de experți, dorim nu numai să fim văzuți ca un partener transparent și de încredere în serviciile noastre, ci și să fim transparenți față de părțile interesate și să le informăm cu privire la angajamentul nostru față de sustenabilitate. Acest lucru include, de asemenea, comunicarea deschisă a obiectivelor, serviciilor și măsurilor noastre.
    De exemplu, DEKRA raportează în conformitate cu Codul de durabilitate (DNK) și publică în mod regulat o revistă de durabilitate în care sunt comunicate lumii exterioare orientarea, obiectivele, progresele și activitățile în domeniul durabilității. Prin aceste diverse măsuri dorim să dăm un exemplu și să creăm baza unui bun schimb cu părțile interesate.