Lean - Six Sigma/RPA (Yellow Belt)

Obiectivele instruirii LEAN SIX SIGMA/RPA – CENTURA GALBENA:

 • Descoperirea și înțelegerea principiilor, obiectivelor si a principalelor instrumente ale metodologiei Lean Six Sigma, cu aplicare atat in proiecte clasice de optimizare de procese, cat si in proiectele de implementare de solutii Robotic Process Automation (RPA)
 • Demonstrarea eficientei lucrului in grup pentru identificarea cauzelor de origine ale unei probleme, pentru identificarea proceselor care indeplinesc criteriile pentru automatizare prin RPA, pentru gasirea si implentarea unor solutii comune, viabile si care sa reziste in timp.
 • Consolidarea unui nucleu de competente care sa se constituie ulterior intr-un Centru de Excelenta care sa coordoneze transformarea digitala a unei companii.

Competentele principale vizate:

Ameliorarea performantelor unui proces, fie prin metode traditionale fie prin RPA.

Competente asociate:

 • Identificarea oportunitatilor de ameliorare a proceselor in cadrul diverselor departamente ale unei companii.
 • Utilizarea unui limbaj comun (standard) propriu metodologiei Lean Six Sigma si intelegerea principiilor fundamentale ale abordarii DMAIC, cu scopul de a contribui la rezolvarea problemelor si la ameliorarea proceselor.
 • Lucrul in echipa, utilizind principalele instrumente ale metodologiei Lean Six Sigma.

Continut detaliat:

 • Identificarea principiilor abordării DMAIC si ale metodologiei Lean Six Sigma precum si a principalelor instrumente de baza ale acesteia, în concordanță cu Standardele ISO 13053-1/2011 și ISO 13053-2/2011 și respectând conținutul curiculei recomandate de către Global Skils Development Group (GSDC) si International Association for Six Sigma Certification (IASSC)
 • Definirea notiunilor de baza : Proces, Client, Defect, Oportunitate, Valoare adaugata, Risipa…
 • Definirea notiunilor fundamentale: Lean, Six Sigma, RPA
 • Exemplificare si calcul al performantelor procesului : Eficienta, Durata procesului, Intermediare, Randament, Defect la Million de Oportunitati, Sigma.
 • Lucrul in echipa
 • Elaborarea hartii procesului permitind o intelegere comuna a procesului si a disfunctionalitatilor acestuia.
 • Analiza Valorii Adaugate din punctul de vedere al clientului si evidentierea risipei.
 • Implementarea ameliorarilor propuse de catre echipa pentru fluidizarea procesului, eliminarea activitatilor care nu aduc valoare si minimizarea variatiei calitatii.
 • Evidentierea ameliorarilor reale ale performantelor initiale ale procesului ca urmare a « quick wins » si a imbunatatirilor mai profunde.
 • Evidentierea etapelor de transformare a diverselor fluxuri ale procesului pana la transformarea finala in flux informational, care permite ulterior introducerea RPA
 • Calcularea performanței financiare și evidențierea impactului financiar al creșterii nivelului sigma al procesului în urma aplicării metodologiei
Evidențierea, în fiecare fază a metodologiei, a celor mai importante instrumente utilizate:
 • Definire
  • Definirea proiectului
  • Diagrama proiectelor
  • Definirea rolurilor şi responsabilităţilor
  • Traducerea nevoilor clientului în cerinţe specifice
  • Diagrama SIPOC
  • Vocea Clientului
 • Măsurare
  • Maparea detaliată, elementele procesului cu aplicabilitate in RPA
  • Tipuri de date, date continue vs. date discrete
  • Analiză grafică, statistici descriptive
  • Capabilitatea procesului
  • Calcularea nivelului Sigma
 • Analiza
  • Introducere in Lean – Definiţie şi avantajele Lean, Câteva metrice şi rolul jucat de Lean, Definiţia Valorii- Cele cinci principii Lean
  • Despre risipă (7 Wastes) – Paşii ce trebuie făcuţi în eliminarea risipei, cu aplicabilitate in RPA
  • Identificarea Cauzelor
 • Îmbunătăţirea
  • Determinarea şi selectarea îmbunătăţirilor posibile
  • Brainstorming
  • Analiza riscului şi implementarea soluţiei
  • Implementarea soluţiei
  • Verificarea eficienţei soluţiei
 • Control
  • Susţinerea îmbunătăţirilor
  • Planificarea controlului
  • Planul de control
  • Documentarea procesului
  • Calculul beneficiilor
  • Predarea către proprietarul procesului

Durata:

2 zile (14h).

Metode pedagogice:

Metodologia este explicată prin simularea unui proces tranzacțional. Sunteți o divizie a unei mari firme de produse petroliere, divizie care se ocupă cu livrări de combustibil din depozite regionale către clienți ai unei rețele de vânzare cu amănuntul. Structura organizatorică a diviziei este cea tradițională, cu director general, director financiar, șefi birou comercial, marketing, contabilitate, logistică, registratură, etc. Diverse sucursale vă solicită serviciile de programare a livrărilor de combustibil pentru diveși clienți ai lor, din anumite centre regionale, la anumite termene. Trebuie să răspundeți respectivelor cereri de programare a livrărilor de combustibil, corect și într-un anume interval de timp. Dacă nu reușiți să faceți respectivele programări pentru livrare, nu încasați sumele aferente din facturile proforma și riscați pierderi serioase. După o primă rulare a procesului, putem face un calcul de eficiență, putem vedea cum se calculează și cât este de important nivelul de calitate măsurat în sigma, și facem conexiune între nivelul sigma al procesului și profitul realizat.
Aplicând metodologia, ceea ce pare inițial imposibil de realizat, se dovedește a fi și posibil și profitabil, și constatăm împreună că nivelul sigma al procesului este direct reflectat în profitabilitate. Trecem împreuna prin optimizarea concretă a procesului, cu evidențierea fazelor, cu aplicarea principiilor și folosirea concretă a instrumentelor,in patru runde :
Runda 1 – Procesul asa cum este As Is
Runda 2 – Imbunatatiri rapide (Analiza Lean Value Added/Non Value Added)
Runda 3 – Reproiectarea procesului To Be
Runda 4 – Implementare RPA
Observam cum se definește problema, ce și cum trebuie măsurat, cum să reproiectezi, dacă este nevoie, întreaga activitate, pornind de la ceea ce constituie elemental cheie al oricărui process, fie el de producție sau tranzacțional: clientul, intern sau extern. Ce elemente sunt specifice metodologiei Lean, cum se aplică Six Sigma, concret, practic, cu observarea complementarității celor două abordări, vand ca finalitate, acolo unde este cazul, implementarea RPA

Livrabile:

 • Instruire și prezentare în limba Română
 • Suport de curs în format pdf
 • Mediu de predare relaxat, interactiv, pauze de cafea
 • Certificat de participare recunoscut internațional, semnat de către un IASSC Acredited Training Associate

Publicul tinta:

 • Manageri sau Proprietari de procese avand sarcina de a mentine performantele acestora si de a veghea la ameliorarea lor continua, din oricare zona de activitate.
 • Colaboratori in situatia de a conduce un proiect pe termen scurt, pentru a aprecia daca RPA este recomandabila.
 • Experti sau specialisti din procese invitati sa participe in cadrul sesiunilor de rezolvare a problemelor si de ameliorare a performantelor, inclusiv prin introducerea tehnologiei RPA.