Specialist in Electrotehnica

Subiecte abordate:

  • Componente pasive ale circuitelor electrice – rezistorul, condensatorul, bobina. Descriere, reprezentare, marcare industrială, metode de măsurare a mărimilor caracteristice, dimensionare prin relaţii de calcul.
  • Surse de tensiune continuă şi alternativă. Descriere, reprezentare, marcare industrială, utilizare.
  • Aparate pentru măsurarea mărimilor electrice.
  • Conductoare electrice. Materiale, simboluri specifice, tehnologia execuţiei conexiunilor, dimensionarea instalaţiilor electrice.
  • Corpuri şi lămpi de iluminat. Caracterizare, etichetare.
  • Alimentarea maşinilor electrice. Principii, marcare industrială şi scheme electrice.
  • Simboluri utilizate în etichetarea comercială a produselor electrice.
  • Dispozitive de protecţie şi semnalizare în instalaţii electrice. Noţiuni de electrosecuritate.
  • Norme de securitate a muncii în zone de operare cu tensiuni joase.

Durată:

3 zile

Grup ţinţă:

Angajaţi din diferite organizaţii care doresc să-şi dezvolte cunoştinţele şi aptitudinile din domeniul Bazelor Electrotehnicii, în vederea îmbunătăţirii performanţelor la locul de muncă.

Forme de evaluare:

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă.