Managementul riscului privind calitatea

Durată:

1 zi

Grup ţinţă:

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii care au ca activitate fabricaţia produselor medicamentoase de uz uman, precum şi din alte domenii industriale şi de prestări servicii, şi care vor să dobândească cunoştinţe avansate în acest domeniu, fiind utilă persoanelor din diferite compartimente ale organizaţiilor, cum ar fi: managementul, asigurarea şi controlul calităţii, eliberarea seriilor fabricate, fabricaţie, întreţinere, utilităţi, logistică, etc.

Tematica:

Cursul prezintă elemente legate de analiza şi managementul riscului privind calitatea, un domeniu care reprezintă cerinţă reglementată, obligatorie în cadrul unui sistem de management al calităţii bazat pe cerinţele Ghidului de Bună Practică de Fabricaţie (BPF/GMP), respectiv de Bună Practică de Distribuţie (BPD/GDP), contribuind la obţinerea unor cunoştinţe indispensabile, specifice

Subiecte:

  • Prezentarea unor concepte şi noţiuni generale în legătură cu managementul riscului
  • Prezentarea principiilor şi a practicii privind managementul riscului privind calitatea
  • Prezentarea unor metode specifice aplicabile
  • Prezentare de exemple, studii de caz

Forme de evaluare:

Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă diplome în limba română din partea diviziei de training DEKRA Certification Romania.