Lean - Six Sigma Green Belt

Obiective

  • Prin prezentări interactive, exerciţii practice, activităţi de grup, simulări și exemple concrete acest curs îţi propune o înţelegere aprofundată și corectă a elementelor fundamentale și a principiilor de bază ale metodologiei Lean Six Sigma. La finalul cursului participanţtii vor fi în măsură să:
    • Înţeleagă și să explice beneficiile metodologiei Lean Six Sigma și a abordării structurate pe etape DMAIC
    • Aplice principiile de bază ale metodologiei, precum și instrumentele aferente fiecărei etape
    • Propună, demareze și conducă cu succes proiecte concrete de optimizare a unor procese.

Beneficii

Identificarea oportunităţilor de ameliorare a proceselor în cadrul propriei organizaţii; Reducerea duratelor proceselor, minimizarea risipei, economii de resurse, timp și bani.

Durata:

5 zile

Target Group

  • Cursul este destinat managerilor sau proprietarilor de procese din conducerea executivă, șefilor de departamente – care au sarcina de a menţine performanţele proceselor în care sunt implicaţi și de a veghea la ameliorarea lor continuă, colaboratorilor în situaţia de a conduce un proiect pe termen scurt, pentru a aprecia dacă LSS este recomandabilă experților sau specialiștilor din procese invitaţi să participe în cadrul sesiunilor de rezolvare a problemelor și de ameliorare a performanţelor proceselor din cadrul departamentelor lor.
  • Cursul este destinat tuturor celor interesaţi în optimizarea proceselor, din orice domeniu de activitate, din organizaţii care au început sau au în plan începerea unui program Lean Six Sigma. Lean Six Sigma NU este aplicabilă doar în producţie, ci oriunde se intâmplă procese, adică peste tot, în orice fel de organizaţii.
Condiţii de acces: nivelul Yellow Belt