Servicii de recurs

Acțiunea în calitate de agent de soluționare a cererilor de despăgubire în vederea preluării recursului pentru clienți

Recuperarea daunelor materiale și imateriale pentru o persoană sau o societate de asigurări de la partea responsabilă, pe baza legislației aplicabile.

Despre serviciile de recurs

Drepturile de recurs sunt extrem de importante în industria asigurărilor. Ele reprezintă un factor-cheie în evaluarea nivelului de risc de către un subscriitor de asigurări, inclusiv dacă să ofere sau nu acoperire și costul primei de asigurare percepute de la asigurat.
DEKRA acționează în calitate de agent de soluționare a cererilor de despăgubire pentru a stabili cu exactitate și eficiență valoarea despăgubirii pentru daune datorate părții vătămate și nivelul de recurs din partea părții responsabile. Suntem activi în diferite domenii, cum ar fi: auto, bunuri, maritim, răspundere civilă și sănătate.
Evaluarea daunelor și decontarea ulterioară nu trebuie să fie efectuate de aceeași parte. Chiar dacă daunele au fost evaluate de o altă parte, noi putem efectua inspecții suplimentare și ne putem ocupa de soluționarea financiară în calitate de agent de soluționare a cererilor de despăgubire. Evaluarea pagubelor, evaluarea exactității valorii despăgubirii și stabilirea vinovăției reprezintă o parte importantă a rolului unui agent de soluționare a cererilor de despăgubire. În soluționarea administrativă și financiară a cererii de despăgubire, ținem cont de condițiile specifice de asigurare și de franșiza părților implicate.
Odată ce daunele au fost evaluate, experții DEKRA dispun de cunoștințele și experiența juridică necesare pentru a face recurs în numele clienților noștri.