Angajați și societate

Suntem conștienți de responsabilitatea noastră socială față de angajați și față de societate. Respectăm și valorizăm diversitatea din punct de vedere cultural, social, politic și național în cadrul forței noastre de muncă și în țările și societățile în care ne desfășurăm activitatea în calitate de companie. În cadrul companiei și în lanțul de aprovizionare, ne angajăm să respectăm drepturile muncii aplicabile la nivel internațional, cum ar fi orientările și standardele Organizației Internaționale a Muncii (OIM).
Prin standardele sociale DEKRA, care au fost adoptate în 2019, ne angajăm să respectăm principiile bazate pe standardele OIM în următoarele domenii: Discriminarea și dezavantajele, egalitatea de șanse, sănătatea și siguranța la locul de muncă, orele de lucru și remunerarea, libertatea de asociere și codeterminare, libertatea de exprimare și viața privată, precum și excluderea muncii copiilor, a muncii forțate, a sclaviei și a traficului de persoane.
    Siguranța și sănătatea angajaților noștri reprezintă cea mai mare prioritate a noastră. Echipa globală de management al securității ocupaționale și al protecției sănătății la locul de muncă lucrează la nivelul întregului grup pentru a îmbunătăți în continuare siguranța ocupațională la DEKRA. Scopul nostru este de a preveni și de a reduce în continuare accidentele de muncă și de a elimina potențialele pericole.
    Cerem să se asigure și să se garanteze asigurarea unor condiții de muncă sigure și sănătoase și să se respecte cel puțin standardele naționale respective în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă. Evoluțiile interne în domeniul securității și sănătății și cifrele cheie corespunzătoare sunt monitorizate și evaluate și, pe baza acestora, sunt derivate și puse în aplicare posibile măsuri de îmbunătățire.