Supply Chain Management - Production Planning

Scopul trainingului

Cunoașterea tipurilor de producție, a etapelor planificării activității de producție și a factorilor care influențează planificarea producției.

Obiective

Explicarea conceptelor legate de managementul producției și planificarea producției; identificarea măsurilor de eficientizare a fluxului de materiale și a organizării spațiului de lucru pentru o planificare reușită a producției.

Tematica:

 • Funcțiile managementului producției
 • Planificarea producției
 • Principalii factori care influențează planificarea producției
 • Capacitatea de producție și gradul de utilizare al acesteia
 • Proiectarea zonelor funcționale în cadrul locației
 • Echilibrarea liniei de asamblare
 • Etape în planificarea producției
 • Determinarea proceselor și fluxurilor
 • Repartizarea sarcinilor (pe locații, pe procese, pe echipe, pe oameni)
 • Programarea sarcinilor
 • Execuția sarcinilor
 • Controlul și urmărirea
 • Introducere în calitate
 • Conceptul de Management Total al Calității (TQM)

Durata:

2 zile

Target Group

 • personalul din departamentele de producție, planificare producție, planificare a materialelor și stocurilor, control & calitate;
 • reprezentați ai departamentelor de depozitare, transport, stock controller