Ingineria proceselor - Avansat

Scopul trainingului:

Inginerii de proces sunt responsabili pentru proiectarea, implementarea, controlul și optimizarea proceselor industriale.
Programul de formare asigură formarea specialiştilor capabili să activeze în aria dezvoltarii, fabricaţiei, managementului proiectelor, productiei şi al calităţii precum şi în managementul resurselor întreprinderii. Competenţele dobândite permit dezvoltarea, implementarea și monitorizarea eficare a echipamentele sau procesele ca parte a sistemului de producție.

Obiective:

Dezvoltarea de competențe în abordarea şi rezolvarea continuă a problemelor apărute în timpul activităţilor curente, în vederea îmbunătăţirii continue.
Cunoștințe în reducerea si evitarea consumurilor, a costurilor și creşterea productivităţii.

TEMATICI ABORDATE

 • Caracterizarea proceselor, echipamentelor, materialelor, altor resurse specific necesare pentru realizarea proceselor.
 • Metode de culegere, structurare şi reprezentare a datelor
 • Metode de analiză a datelor şi îmbunătăţire a proceselor
 • Metode de planificare a soluţiilor de îmbunătăţire a proceselor
 • Metode de cuantificare şi alocare a resurselor necesare pentru îmbunătăţirea proceselor
 • Metode de stabilire a priorităţilor
 • Metode şi proceduri de asigurare a calităţii şi de management al proiectelor de îmbunătăţire
 • Metode de evaluare a progresului proiectelor de îmbunătăţire
 • Identificarea şi formularea problemelor cronice
 • Metode de analiză pentru diagnosticul problemelor şi analiză a cauzelor
 • Metode de sinteză pentru identificarea soluţiilor potenţiale şi selectarea celei mai potrivite soluţii pentru rezolvarea problemei
 • Metode de măsurarea rezultatelor şi performanţelor şi cuantificarea de indicatori

Durata:

5 zile

Target Group:

Personal angajat al societatii in aria de dezvoltare, inginerie, productie,calitate, imbunatatuire continuua si nu numai.