Inspecții în timpul construcției

Inspecții în timpul construcției de clădiri și infrastructură rutieră

DEKRA asistă clienții noștri cu inspecții în timpul construcției de clădiri și infrastructură rutieră.

Despre inspecțiile în timpul construcției

În conformitate cu cerințele legislației naționale în domeniul construcțiilor, toate lucrările de construcție trebuie să facă obiectul inspecțiilor prevăzute de lege, efectuate de persoane autorizate. Pentru a realiza construcția în conformitate cu cerințele legii, DEKRA pune la dispoziția investitorilor personal specializat cu licențele necesare pentru a efectua toate inspecțiile necesare.
Controlul continuu al calității lucrărilor de construcție permite investitorilor să identifice rapid neconformitățile, ceea ce economisește timp și bani și crește calitatea lucrărilor efectuate. Inspectorii DEKRA verifică conformitatea documentației executive depuse pentru construcție cu proiectul de construcție, aprobă materialele și efectuează o supraveghere constantă a calității și conformității lucrărilor efectuate cu proiectul inițial de construcție. În conformitate cu reglementările locale, inspectorii confirmă primirea lucrărilor depuse în registrul de evidență a construcțiilor.
DEKRA asigură următoarele inspecții în timpul construcției:
 • Inspecția obligatorie în timpul construcției a clădirilor, așa cum prevăd toate reglementările în materie de construcții
 • Inspecția obligatorie în timpul construcției a infrastructurii rutiere
 • inspecție voluntară în timpul construcției privind modificările structurale și/sau calculul clădirilor
 • inspecție voluntară în timpul construcției privind modificările structurale și/sau calculul infrastructurii rutiere.
Inspecțiile de bază prevăzute de lege în timpul procesului de construcție includ:
 • Verificarea documentației de construcție
 • Verificarea punctelor de control geodezic pe șantier
 • Recepția lucrărilor executate, inclusiv a lucrărilor de construcții, electrice și sanitare (toate lucrările executate trebuie să fie aprobate de către inspectorul de supraveghere)
 • Inspecția protecției împotriva incendiilor a clădirii
 • Inspecția căilor de evacuare
 • Verificarea documentației de execuție (as-built)
 • Executarea recepției finale a lucrărilor împreună cu confirmarea acestui fapt în jurnalul de construcție.
Inspecțiile de bază prevăzute de lege în timpul procesului de construcție a infrastructurii rutiere includ:
 • Verificarea documentației rutiere
 • Verificarea punctelor de control geodezic pe șantier
 • recepția lucrărilor executate, inclusiv a lucrărilor de terasament, a substructurii rutiere, a straturilor de asfalt, a lucrărilor electrice și sanitare (toate lucrările executate trebuie să fie aprobate de către inspectorul de supraveghere și consemnate în jurnalul de șantier)
 • Verificarea documentației de execuție
 • Efectuarea recepției finale a lucrărilor împreună cu confirmarea acestui fapt în jurnalul de șantier
Inspecția voluntară în timpul construcției privind modificările structurale și/sau calculul infrastructurii rutiere sunt inspecții efectuate la cererea clientului pe baza standardelor specifice clientului și/sau a standardelor naționale.
DEKRA pune la dispoziția clienților săi următoarele inspecții voluntare în timpul construcției privind modificările structurale și/sau calculul infrastructurii rutiere:
 • Inspecții ale lucrărilor de terasament
 • Controlul straturilor de substructură
 • Controlul compactării
 • Controlul terasamentelor
 • Control al canalelor rutiere
 • Controlul straturilor de asfalt
 • Controlul instalațiilor de drenaj
 • Controlul instalațiilor electrice
 • Inspecții privind poluarea/inspecții privind materialele periculoase
 • Investigarea solului
 • Căutarea materialelor explozive lăsate la sol
 • Revizuirea calculelor de proiect, revizuirea ipotezelor de proiect
 • Ziduri de susținere
 • Coloane și construcții pentru semne de circulație și lumini
 • Inspecții vizuale ale podurilor.
Inspecțiile voluntare în timpul construcției privind modificările structurale și/sau calculul clădirilor sunt inspecții efectuate la cererea clientului, pe baza standardelor specifice clientului și/sau a standardelor naționale.
DEKRA pune la dispoziția clienților săi următoarele inspecții voluntare în timpul construcției privind modificările structurale și/sau calculul clădirilor:
 • Inspecția lucrărilor de terasament
 • Controlul lucrărilor de armare efectuate
 • Controlul cofrajelor
 • Controlul schelelor
 • Controlul betonului proaspăt
 • Controlul pereților executați
 • Controlul elementelor din beton armat
 • Controlul structurii metalice
 • Controlul izolației termice
 • Controlul lucrărilor de finisare (gresie, pereți și tavane din gips-carton uscat)
 • Controlul instalațiilor sanitare
 • Controlul instalațiilor electrice
 • Controlul învelitorii acoperișului
 • Controlul instalațiilor de stingere a incendiilor
 • Controlul ventilației
 • Inspecția privind poluarea/inspecția materialelor periculoase
 • Construcții din oțel și lemn
 • Revizuirea calculelor de proiect, revizuirea ipotezei de proiect