Auditor Intern ISO 17025:2018 & ISO 19011:2018

ISO 17025 este un standard global, care specifică cerințele generale pentru competența tehnică a laboratoarelor de încercări și/sau etalonări. ISO 17025 este cel mai important standard de metrologie pentru produse de testare și măsurare și este aplicabil în orice laborator, indiferent de dimensiunile, domeniul de încercări sau tipul metodelor utilizate.

Scop

Cunoașterea, înțelegerea și însușirea cerințelor relevante sistemului de management al calității în laboratoarele de încercări și/sau etalonări și la auditarea internă în conformitate cu standardul ISO 17025.

Obiective

La finalul acestui curs participanții vor dobândi cunoștințe despre principiile și practicile de audit intern efectiv, vor avea cunoștințele necesare pentru a planifica și a derula auditurile interne.

Tematica

  • Prezentarea standardului SR EN ISO/CEI 17025
  • Prezentarea standardului SR EN ISO 19011
  • Principiile managementului calităţii şi terminologia utilizată
  • Standarde utilizate în activitatea de audit

Durata

3 zile

Target grup

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii: reprezentanţi metrologi, conducători de laboratoare, persoanelor care participă ocazional la audit intern al cumpărătorilor / furnizorilor.