Auditor Intern ISO 45001:2018 & ISO 19011:2018

Scopul trainingului:

 • Dezvoltarea aptitudinilor și cunoștințelor în domeniul auditului
 • Dobândirea calității de auditor al sistemului de management de sănătate și securitate în muncă
 • Aplicarea cunoștințelor dobândite în studiile de caz.

Obiective:

La finalul cursului partcipanții vor fi capabili să :
 • cunoască scopul, domeniul de aplicare și cerințele standardelor față de care se efectueză auditul
 • fie capabil să pregătească și să efectueze un audit (planificare audituri, culegere şi analiză a dovezilor de audit, evaluare a sistemului de management SSM sau a elementelor sistemelui de management în raport cu criteriile de audit, raportarea rezultatelor auditului)
 • fie capabil să analizeze și să raporteze ce a constatat în urma efectuării auditului

Tematici abordate:

 • Prezentarea procesului de audit, respectiv a standardului ISO 19011:2018
 • Riscurile procesului de audit; documentația procesului de audit (plan audit, program audit, raport de neconformitate, raport de audit)
 • Pregătirea, derularea, documentarea auditului
 • Tehnici de audit, prelucrarea informaţiilor
 • Monitorizarea performanței auditului și a aplicării programului de audit
 • Prezentarea Standardului ISO 45001:2018
 • Studii de caz/Exerciții

Metodologie:

 • Prezentare
 • Dezbatere
 • Exerciții de grup

Durata:

 • 4 zile

Target Group:

 • Consultanților sistemelor de management, auditorilor de sistem de management
 • persoanelor care au responsabilități în dezvoltarea și menținerea sistemelor de management, reprezentanți ai managementului, managerilor
 • Persoanele desemnate cu efectuarea auditului intern/extern pe sistem de management SSM în organizații
 • Persoanele care doresc să efectueze audituri de secundă parte pentru sisteme de management SSM a unei organizaţii furnizor
De asemenea, cursul este util și altor persoane interesate (angajatorilor, agenților economici, serviciilor externe și interne de prevenire și protecție și consultanților de specialitate) care doresc evaluarea sistemului de management SSM în conformitate cu standardul de audit