Auditor intern ISO 9001:2015 si 19011:2018

Scop

 • Desfășurarea și conducerea auditului în conformitate cu ISO 9001:2015, întelegerea modificărilor noului standard
 • Reproiectarea sistemului de management al calității în acord cu cerințele din versiunea 2015

Obiective

 • Determinarea gradului de conformitate a sistemului de management cu standardul ISO 9001:2015 și documentele de referinţă
 • Determinarea gradului de conformitate a activităţilor, proceselor şi produselor cu cerinţele / procedurile sistemului de management al calității
 • Evaluarea capabilităţii sistemului de management de a asigura conformitatea cu cerinţele reglementate şi contractuale
 • Evaluarea eficacităţii sistemului de management în atingerea obiectivelor specificate
 • Identificarea zonelor de îmbunătăţire potenţială a sistemului de management al calității.

Cui se adresează

 • Auditorilor interni de primă și secundă parte a sistemelor de management al calității. Consultanti si auditori sisteme de management
 • Managerilor in general. Manageri executivi -Functii relevante

Tematica

 • Cerinţe ale standardului ISO 9001:2015, respectiv ISO 19011:2018
 • Aşteptări ale organismului de certificare
 • Prezentarea standardului ISO 9001: 2015
 • Pregătirea, derularea, documentarea auditului
 • Tehnici de audit, prelucrarea informaţiilor
 • Cerințe și procedura de audit , pregătirea, desfășurarea și evaluarea auditului intern
 • Rapoarte de neconformităţi, raport de audit

Durata

3 zile/8ore

Finalizare

Probă scrisă : Chestionare de tip grilă
Participanţilor care promovează examenul li se acordă diplome eliberate de DEKRA Certification