Cerințe ale standardului IATF 16949:2016

Scopul trainingului:

Explicarea fiecărei cerinţă a standardului IATF 16949, explicarea termenilor specifici managementului calităţii, dobândirea cunoştinţelor necesare elaborării documentaţiei sistemului de management al calităţii.

Target Group:

 • Personalul compartimentului Calitate, Tehnic;
 • Top şi Middle Management din Producţie.

Obiective:

La sfârşitul acestui training, participanţii vor fi capabili:
 • Să înţeleagă cerinţele standardului IATF 16949, să fie capabil să elaboreze documentaţia necesară sistemului de management al calităţii.

TEMATICI ABORDATE

Iniţierea în calitate. Istoric
 • Prezentare standarde referitoare la calitate, evoluţia acestora în timp
  • Termeni şi definiţii conform ISO 9000
  • Prezentare termeni importanţi din standardul ISO 9000
 • Costurile calităţii
  • Prezentarea componentelor costurilor calităţii
 • Abordarea bazată pe proces. Ciclul PDCA
  • Explicare ciclului Deming
 • Prezentare cerinţe respectiv IATF 16949
  • Se va prezenta fiecare cerinţă din standardul IATF 16949, cu explicarea cerinţei, modul de documentare, tipuri de înregistrări necesare a fi prezentate cu ocazia auditurilor
 • Elaborare sistem, documentare.
  • Prezentare tipuri de documente, mod de elaborare, exemplu practic de elaborare a unei proceduri
Durata: 2 zile

Finalizare:

Participanţilor care promovează examenul, susţinut în ultima zi a cursului, li se acordă diplomă / diplomă de participare din partea DEKRA Certification Romania.