D-FMEA (Design Failure Mode and Effects Analysis)

AIAG VDA D FMEA| Design FMEA conform AIAG VDA

Scopul trainingului:

Prin acest training se urmărește facilitarea dobândirii cunoştinţelor necesare pentru realizarea unui studiu FMEA conform noii metodologii, cunoaşterea modului de abordare a unui studiu FMEA și de prioritizarea a acțiunilor pentru Design FMEA conform noului manual AIAG VDA FMEA versiunea 2019.

Obiective:

La finalul cursului participanții vor fi capabili:
 • să utilizeze practicile necesare pentru recunoaşterea şi evaluarea defectelor potenţiale ale produsului şi a efectelor acestor defecte incluzând relația cu procesul de fabricație și utilizatorul final;
 • să stabilească acțiunile care pot elimina sau reduce frecvenţa apariţiei defectelor;
 • definească controalele necesare pentru a elimina riscurile şi de a planifica controalele adecvate, pentru a satisface clientului
 • să monitorizeze implementarea și verificarea eficacității lor

Tematici abordate:

 • Prezentarea noțiunilor de bază FMEA
  • Terminologie, Modificări, abordarea în 7 pași, Prezentare generală a analizei funcționale, cazurilor de utilizare, relația dintre D FMEA, P FMEA, MSR
 • Planificarea Design FMEA
  • Stabilirea Echipei, domeniului, planificarea jaloanelor sarcinilor și instrumentelor utilizate, legătura cu APQP
 • Analiza structurii
 • Analiza funcțiilor
 • Analiza defectărilor
 • Analiza riscului
 • Optimizarea
 • Documentarea rezultatelor

Metodologie:

 • Prezentare, exemple
 • Dezbatere, discuții
 • Exerciții – realizarea parțială a unui D FMEA în baza dezvoltării unei analize funcționale

Durata:

2 zile

Grup țintă:

Personal din departamentele: inginerie produs, management de proiect, proiectare-dezvoltare, cercetare, inginerie proces, inginer calitate proiect.

Finalizare:

Participanţilor care promovează examenul, susţinut în ultima zi a cursului, li se acordă dovezi de instruire din partea DEKRA Romania.