FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Scopul trainingului:

Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru:
Realizarea unui studiu FMEA conform cerinţelor clienţilor, cunoaşterea modului de abordare a unui studiu FMEA, cunoaşterea modului de stabilire a punctajelor şi RPN.

Obiective:

Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru învăţarea realizării unui studiu FMEA:
 • recunoaşterea şi evaluarea defectelor potenţiale ale produsului/procesului şi a efectelor acestor defecte;
 • identificarea acţiunilor care pot elimina sau reduce frecvenţa apariţiei defectelor;
 • definirea a ceea ce proiectul sau procesul trebuie să facă în sensul de a elimina riscurile şi de a planifica controalele adecvate, pentru a satisface clientul

Tematica:

 • Scop; Definiţii
 • Implementarea FMEA
 • Unde se poate aplica FMEA
 • FMEA pentru proiect- design FMEA (DFMEA)
 • FMEA pentru proces (PFMEA)
 • Echipa de lucru
 • Diagrama flux pentru realizarea unui FMEA
 • Formularul FMEA, explicarea modului de completare a fiecărui câmp
 • Metodologia de evaluare a riscurilor
 • Relaţia cu APQP
 • Exerciţii practice – realizarea unui FMEA de proces

Durata:

2 zile

Finalizare:

Participanţilor care promovează examenul, susţinut în ultima zi a cursului, li se acordă dovezi de instruire din partea DEKRA Certification Romania

Target Group:

 • Personalul compartimentului Calitate, Tehnic
 • Top şi middle management din Producţie