ISIR (Initial Samples Inspection Report)

Scopul trainingului:

Dobândirea cunoștințelor privind validarea mostrelor de produs finit și a mostrelor de reper precum și a întocmirii raportului de inspecție.

Obiective:

La sfârşitul acestui training, participanţii vor dobândi cunoștințe pentru:
  • Completarea unui ISIR precum și colectarea informațiilor, documentelor și testelor necesare în realizarea acestuia
  • Întocmirea unei derogări (Deviation request) în cazul neacceptării unei mostre din diverse motive
  • Urmărirea listei de verificare pentru mostre
  • Etichetarea și ținerea sub control a mostrelor

Durata:

1 zi

Finalizare:

Participanţilor care promovează examenul, susţinut în ultima zi a cursului, li se acordă dovezi de instruire din partea DEKRA Certification Romania

Target Group:

  • Personalul compartimentului Calitate, Tehnic
  • Top şi middle management din Producţie
  • Personalul firmelor din domeniul auto care pentru realizarea produsului folosesc mostre de produs finit și mostre de reper