Lean - Six Sigma Yellow Belt - Simulare de proces

Obiective

  • Descoperirea și înţelegerea principiilor, obiectivelor și a principalelor instrumente ale metodologiei Lean Six Sigma;
  • Demonstrarea eficienţei lucrului în grup pentru identificarea cauzelor de origine ale unei probleme, pentru găsirea și implementarea unor soluţii comune, viabile și care să reziste în timp.

Beneficii

Identificarea oportunităţilor de ameliorare a proceselor în cadrul propriei organizaţii; Reducerea duratelor proceselor, minimizarea risipei, economii de resurse, timp și bani.

Tematica

Tematica este în principal abordată prin simularea unui proces tranzacţional, expunerile teoretice fiind ilustrate cu aplicarea imediată în practică. Procesul pe care se face simularea include rolurile tradiţionale din orice organizaţie, începând cu registratura și trecând prin operaţional, comercial, marketing, contabilitate, financiar, cu fișa postului și cu clienţi care cumpără servicii. Simularea are loc în mai multe etape, pornind de la situaţia de bază și ameliorând treptat sau reproiectând complet procesul, până la o performanţă apropiată de nivelul maxim, cu evidenţierea de fiecare dată a legăturii dintre nivelul sigma și implicaţiile financiare.

Durata:

2 zile

Target Group

Cursul este destinat managerilor sau proprietarilor de procese din conducerea executivă, șefilor de departamente – care au sarcina de a menţine performanţele proceselor în care sunt implicaţi și de a veghea la ameliorarea lor continuă, colaboratorilor în situaţia de a conduce un proiect pe termen scurt, pentru a aprecia dacă LSS este recomandabilă, experţilor sau specialiștilor din procese invitaţi să participe în cadrul sesiunilor de rezolvare a problemelor și de ameliorare a performanţelor proceselor din cadrul departamentelor lor

Condiții de acces:

nu sunt