Managementul proiectelor in industria auto

Managementul proiectelor în industria automotive constă în aplicarea cunoștințelor, capabilităților, instrumentelor și tehnicilor specifice acestei ramuri, pentru activitățile unui proiect, care au obiective, scopuri și cerințe definite, referitoare la timp, costuri, calitate și parametri de performanță, activități considerate ca importante și adecvate pentru finanțare respectiv atingerea obiectivelor propuse. Timpul, costul, calitatea și performanțele sunt constrângeri pentru proiect.

Obiective:

 • atingerea scopului proiectului
 • creşterea loialităţii clienţilor
 • identificarea riscurilor proiectului
 • predarea în serie a proiectului
 • câștigarea de experiență pentru proiectele viitoare
 • dezvoltarea în viitor a relației de colaborare cu clienți-furnizori

TEMATICI ABORDATE:

 • Introducere în Managementul proiectelor în automotive – discuții preliminare
 • Structura organizațională a echipei de proiect
 • Caracterizarea managerului de proiect/program
 • Sumarul proceselor de management de proiect
 • Etapele de dezvoltare (ciclul de viață și organizarea proiectelor) – relația cu APQP
 • Negocierea, Tehnica deciziei
 • Managementul: calității, costurilor, schimbărilor, riscurilor, resurselor
 • Livrarea proiectelor => urmărirea evoluției + îmbunătățirea continuă
 • Studiul de caz derulat pe perioada parcurgerii etapelor teoretice

Durata:

3 zile

Finalizare:

Participanţilor care promovează examenul, susţinut în ultima zi a cursului, li se acordă dovezi de instruire din partea DEKRA Certification Romania

Target Group:

personal din zona Middle Management, reprezentanți ai departamentelor de dezvoltare și coordonare programe și proiecte, Program și Proiect manageri, KAM (Key Account Manager)