Metode de evaluare ergonomica a posturilor - NIOSH & OCRA

Tematica:

Cursul prezintă cerințele metodelor de evaluare ergonomică a posturilor, NIOSH și OCRA, menite să asigure o utilizare cât mai productivă a forței de muncă, în condițiile unui consum cât mai redus de efort sau, cu alte cuvinte, pentru realizarea unei productivități individuale a muncii optime, cu o cantitate cât mai mică de energie umană, în condiții normale de ritm și de efort.

Subiecte:

  • Intoducere în ergonomie
  • Introducere în manipularea manuală a maselor și ridicarea greutăților
  • Prezentarea metodei de evaluare a ridicării greutăților la locul de muncă, metoda NIOSH – National Institute for
  • Occupational Safety and Health
  • Factorii de risc pentru munca repetativă
  • Prezentarea metodei de evaluarea rapidă a riscului asociat cu mișcări repetitive ale membrelor superioare,
  • metoda OCRA – OCcupational Repetitive Action

Durată:

  • 2 zile

Grup țintă:

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii care își desfășoară activitatea în procesul de producție, în sectorul administrativ dar și pentru cei care vor să se inițieze în metodele de evaluare ergonomică a posturilor NIOSH și OCRA.

Forme de evaluare:

Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă.