PPAP (Production Part Approval Process)

Scopul trainingului:

Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru:
îndeplinirea cerinţele de aprobare a reperelor de fabricaţie de către client, incluzând fabricaţia, materialele de bază şi auxiliare folosite

Obiective:

La sfârşitul acestui training, participanţii vor fi capabili:
 • să înţeleagă cerinţele de aprobare a reperelor de fabricaţie, incluzând fabricaţia şi materialele auxilliare.
 • să pregătească documentaţia de PPAP conform cerinţelor clienţilor
 • să analizeze o documentaţie de PPAP primită de la furnizori

TEMATICI ABORDATE

 • Generalităţi
 • Fluxul procesului PPAP
 • Etapele realizării PPAP
 • Cerinţe PPAP
 • Prezentarea elementelor PPAP cu documentele şi înregistrările aferente
 • Aprobarea PPAP
 • Cerinţe de prezentare
 • Livrarea la client – nivele de evidenţă
 • Statutul de prezentare a pieselor
 • Păstrarea înregistrărilor

Durata:

5 ore- 1 zi

Finalizare:

Participanţilor care promovează examenul li se acordă dovezi de instruire din partea DEKRA Certification Romania

Target Group:

 • Personalul compartimentului Calitate, Tehnic
 • Top şi middle management din Producţie