Presentation Skills

Scopul trainingului:

Cursul oferă participanților instrumentele necesare realizării și susținerii unei prezentări eficiente, clare, cu impact, indiferent de situație: prezentare, ședință sau conferință publică. Cercetările ne spun că, în general, gândim 400-500 cuvinte pe minut și spunem cam 150-200 de cuvinte pe minut, deci mai puțin de jumătate. Iar după 10-15 minute de expunere, atenția audienței scade. Vom analiza și sublinia valoarea pregătirii: cu cât vă pregătiți mai bine, sunteți mai bine echipați să vă explicați ideile, atunci când primiți întrebări sau sunt opinii împotrivă.

Obiective:

La finalul cursului participanții vor fi capabili să:
Pregătirea și organizarea unei prezentări.
Folosirea tehnicilor de prezentare potrivite, în funcție de audiență și context.
Dezvoltarea abilitaților specifice gestionării situațiilor dificile.
Încheierea prezentării într-o manieră memorabilăt.
Să își cultive propriul stil de prezentare, prin intermediul unor tehnici și instrumente.

Tematici abordate:

Tipuri de comunicare
Comunicarea verbala vs. comunicare para-verbala; Comunicare formala vs. comunicare informala; Canale de comunicare; Bariere în comunicare; Exercițiu de grup.
Pregătirea și planificarea
Stabilirea obiectivelor; Dezvoltarea prezentării: tehnica celor 3 S; Structurarea prezentării; Utilizarea echipamentelor, materialelor, flipchart-ului; Anticiparea întrebărilor.
Dinamica grupurilor
Tipuri de public; Gestionarea situațiilor dificile; Cum răspundem la întrebări.
Dezvoltarea abilităților de prezentare
Autenticitatea în comunicare; Captarea atenției; Mesajele nonverbale; Motivarea audientei; Echilibru între credibilitate și abordabilitate.
Managementul situațiilor dificile
Factori interni și externi; Utilizarea constructivă a emoțiilor proprii; Cum primim / oferim feedback.

Durata:

2 zile

Target Group:

Management, Șefii de echipa, Team Leader, Persoane cheie, Talentele din organizație, Persoane care interacționează frecvent cu clienții (interni sau externi).