Prim ajutor

Primul ajutor este ajutorul temporar oferit unei persoane rănite sau bolnave înainte de acordarea tratamentului medical profesionist. Acest ajutor în timp util, ce cuprinde tehnici medicale simple, este critic pentru victime și de multe ori, salvează vieți omenești. Orice persoană poate fi învățată să acorde primul ajutor, folosind echipamente medicale de bază.
Cursurile de Prim Ajutor sunt recomandate tuturor cetățenilor din România. Sunt concepute pentru a satisface nevoile de informare ale cetățenilor cu privire la unele măsuri de prim ajutor de bază, măsuri, care uneori, pot face diferența între viață și moarte. Pe baza cunoștințelor acumulate fiecare persoană poate acționa cu bună-credință și cu intenția de a salva viața sau sănătatea unei persoane și nu răspund penal sau civil.
Cursul se va ţine sub formă de prelegere, prezentări power point, utilizând un sistem interactiv de predare combinat cu activitate practică pe materialul de simulare care reprezintă modalitatea de transmitere a abilităţilor practice.

Obiective

Cunoașterea și înțelegerea elementelor lanțului de supraviețuire, a unei resuscitări adecvate, cum este o imobilizare corecta și un dressing efectuat în mod corespunzător, cunoașterea și înțelegerea etapelor primare și secundare de evaluare a unui pacient traumatizat.

Durată

 • 2,5 zile

Grup țintă

Cursurile în formarea abilităților de prim ajutor de bază ar trebui predate în școală, la locul de muncă, și în general, ar trebui să fie învățate de toată lumea, întrucât este obligatoriu pentru viața noastră. Acele persoane care s-au aflat vreodată în situația de a primi sau de a acorda primul ajutor unei persoane, cu siguranță știu cât de important este un curs de prim ajutor.

Beneficii

Dobândirea de cunoștințe de prim ajutor în caz de pierderea cunoștinței, stop cardio-respirator, hemoragii, luxații, entorse, fracturi, arsuri (în caz de electrocutare sau insolație), înec sau sufocare cu un corp străin etc.

Tematică

 • Lanțul supraviețuirii
 • Noțiuni de anatomie: sistemul respirator, sistemul circulator
 • Resuscitarea cardio-pulmonară de bază la adulți
 • Managementul de bază a căilor aeriene la adulți
 • Manevre de dezobstrucție a căilor aeriene
 • Noțiuni de anatomie: sistemul osteo-articular
 • Fracturile și imobilizarea lor
 • Traumatismele părților moi, pansamente și hemostaza
 • Examenul primar și secundar al pacientului traumatizat
 • Mobilizarea și imobilizarea pacientului traumatizat
 • Primul ajutor în caz de arsuri, intoxicații, hipotermie

Forme de evaluare

Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă